دسترسی سریع
   بازدید : 575
تاریخ انتشار : 15 فروردین1400
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد:
با ایجاد دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ در دانشگاه یزد موافقت شد
با ایجاد دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ در دانشگاه یزد موافقت شد
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور طی نامه‌ای از موافقت شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با ایجاد دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ در دانشگاه یزد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه یزد، دکتر علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعلام این خبر گفت: شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی کشور در جلسه پایانی خود در سال گذشته با ایجاد دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ در دانشگاه یزد با گروه‌های آموزشی حقوق، علوم سیاسی و تاریخ موافقت قطعی کرد.
دانشگاه یزد با برخورداری از 12 پژوهشکده، 10 نشریه علمی پژوهشی، 3پردیس و 2 دانشکده مستقل، 15 دانشکده و 6 گروه مستقل، 55 رشته دکتری، 115 رشته کارشناسی‌ارشد، 47 رشته کارشناسی، 477 نفر عضو هیات علمی و 304 نفر کادر اداری و بیش از 14470 دانشجو یکی از بزرگترین دانشگاه‌های جامع کشور است.