دسترسی سریع
   بازدید : 335
تاریخ انتشار : 18 فروردین1400
در سومین همایش بین‌المللی مولوی پژوهی انجام شد
معرفی رساله دکتری دانش‌آموخته دانشگاه یزد به عنوان رساله برتر در حوزه مولوی پژوهی
معرفی رساله دکتری دانش‌آموخته دانشگاه یزد به عنوان رساله برتر در حوزه مولوی پژوهی
در سومین همایش بین‌المللی مولوی پژوهی رساله دکتری دانش آموخته دانشگاه یزد به عنوان رساله برتر در دو سال اخیر در حوزه مولوی پژوهی معرفی شد.

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه یزد، به نقل از دبیرخانه علمی سومین همایش بین‌المللی مولوی پژوهی و رییس کرسی مولوی پژوهی، رساله دکتری داود واثقی دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی این دانشگاه با عنوان " بازتاب مفاهیم تعابیر مثنوی مولوی در مثنوی های سلطان ولد" به عنوان رساله برتر در دو سال اخیر در حوزه مولوی پژوهی برگزیده شد.
دکتر مهدی ملک ثابت و دکتر محمد کاظم کهدویی استادان راهنما و دکتر محمد خدادادی مشاور این رساله هستند.