دسترسی سریع
   بازدید : 330
تاریخ انتشار : 23 فروردین1400
در راستای توانمندسازی دانشگاه یزد در حل مشکلات زیست محیطی کشور
آزمایشگاه ارزیابی تثبیت کننده‌های خاک در دانشگاه یزد راه‌اندازی شد
آزمایشگاه ارزیابی تثبیت کننده‌های خاک در دانشگاه یزد راه‌اندازی شد
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد باهدف توانمندسازی پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی این دانشگاه در راستای حل مشکلات ملی در تعامل با سازمانهای محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و به منظور استفاده از جایگزین‌های مناسب برای مالچ های نفتی اقدام به راه اندازی آزمایشگاه "ارزیابی تثبیت کننده های خاک" کرد.


دکتر بهمن کیانی رییس پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی دانشگاه یزد با اعلام این خبر افزود: این آزمایشگاه با همت حوزه معاونت پژوهش و فناوری و دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد به بهره برداری رسیده است.

وی اظهار داشت آزمایشگاه مذکور در راستای اهداف اجرایی طرح ارزیابی فنی مالچهای غیرنفتی در قالب انجام آزمایشهای تکمیلی و کاربرد میدانی آن ایجاد شده است. وی افزود: این پروژه بیش از 30 میلیون هکتار از پهنه های مستعد فرسایش بادی، منشاء گردوغبار و خطرات اکولوژیک متعدد مالچ های نفتی ناشی از ترکیبات آلی و عناصر سنگین را تحت پوشش قرار می دهد.  مجری آن دکتر حمیدرضا عظیم زاده دانشیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد و پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی این دانشگاه و کارفرمای آن ستاد ملی مقابله با گرد و غبار و معاونت محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست که به مدت یکسال از اسفندماه 1398 شروع شده است. وی این طرح را از جمله طرحهایی دانست که مورد توجه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز بوده و مطابق این پروژه هفت نوع مالچ غیرنفتی از شرکتهای مختلف داخلی که شرایط اولیه دستورعمل فنی ارزیابی مالچ را در کمیته فنی ارزیابی مالچ ستاد مقابله با پدیده گردوغبار سازمان حفاظت محیط زیست احراز کرده اند.

وی اضافه کرد: آزمایش های تکمیلی در دانشگاه یزد و آزمایشهای میدانی در دو عرصه و سایت در قالب پایلوتهای آزمایشی سایت کانال باد میبد و سایت تپه های ماسه ای گودگوار بافق در حال انجام است که با توجه به نتایج این طرح، امید است بتوان جایگزین‌های مناسبی برای مالچ های نفتی از ترکیبات غیرزیانبار در کشور ارائه کرد.

شایان ذکر است دکتر طهماسبی بیرگانی مدیر ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار سازمان محیط زیست، مهندس پرویز گرشاسبی معاون آبخیزداری، دکتر وحید جعفریان مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و مهندس محمدرضا آخوندی مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز اخیرا از پایلوت‌های آزمایشی این پژوهشکده در بکارگیری مواد تثبیت کننده خاک یا مالچ غیرنفتی در محل سایت کانال باد میبد و سایت تپه های ماسه ای گودگوار بافق بازدید کردند.