دسترسی سریع
   بازدید : 1635
تاریخ انتشار : 8 اردیبهشت1400
گزارش پنجمین جلسه دور هشتم هیات ممیزه
  ارتقای مرتبه چهار عضو هیات علمی دانشگاه یزد
ارتقای مرتبه چهار عضو هیات علمی دانشگاه یزد
در پنجمین جلسه از دوره هشتم هیأت ممیزه دانشگاه یزد که روز چهارشنبه هشتم اردیبهشت ماه 1400 برگزار شد، چند مورد درخواست ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه یزد بررسی گردیده و با ارتقای مرتبه چهار تن از اعضای هیأت علمی موافقت شد.

دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه اسامی ارتقایافتگان را بدین ترتیب اعلام کرد: 

- خانم دکتر سمانه اسعدی، عضو هیأت علمی پردیس علوم انسانی و اجتماعی (دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی): ارتقای مرتبه به دانشیاری

- آقای دکتر داود عندلیب اردکانی، عضو هیأت علمی پردیس علوم انسانی و اجتماعی (دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری): ارتقای مرتبه به دانشیاری

- آقای دکتر محمدحسین مختاری، عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی (گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی): ارتقای مرتبه به دانشیاری

- آقای دکتر محمد فرشی، عضو هیأت علمی پردیس علوم (دانشکده علوم ریاضی): ارتقای مرتبه به دانشیاری