دسترسی سریع
   بازدید : 163
تاریخ انتشار : 9 اردیبهشت1400
در کانون تفکر سلامت اجتماعی دانشگاه یزد موردبحث قرار گرفت:
نخبگان و بی‌تفاوتی اجتماعی
نخبگان و بی‌تفاوتی اجتماعی
شصتمین نشست کانون تفکر سلامت اجتماعی دانشگاه یزد با محوریت "بی‌تفاوتی اجتماعی و عوامل مرتبط با آن" به‌صورت مجازی برگزار شد.

دکتر سیدرضا جوادیان، دبیر کانون تفکر سلامت اجتماعی دانشگاه رسالت کانون‌های تفکر را ایده پردازی و اعلام توصیه‌های عملیاتی دانست که می‌تواند در قالب‌های مختلفی همچون فضای رسانه‌ای اثرگذار باشد. وی ضمن بیان مواضع اعضا کانون شاخص‌های سلامت اجتماعی را شامل: بی‌تفاوتی اجتماعی، مسئولیت گریزی اجتماعی، عدم مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خود، مشارکت پایین مردمی با عناصر و نهادهای دولتی و تشکل‌یافته، رفتارهای مطلوب اجتماعی و پیشگیری از انواع خشونت عنوان کرد و شاخص‌ها پویایی اجتماع را در ارتباط با ارتباطات اجتماعی ضعیف شهروندان، تنبلی اجتماعی، مطالبه‌گری پایین شهروندان، فقدان امید به آینده و کاهش ارتباطات بین فردی دانست.
دبیر کانون تفکر سلامت اجتماعی همچنین از دیدگاه اعضا کانون پیرامون عناصر چرخه زندگی خانواده در یزد شامل: ارتباطات بین نسلی و تغییرات آن در خانواده، کمال‌گرایی خانواده‌های یزدی و ارتباطات فرهنگی آن‌ها در مسائل مربوط به تحصیل فرزندانشان، طولانی شدن دوره تجرد جوانان و تبعات اقتصادی اجتماعی و جمعیتی آن، تعارضات زوجین، جایگاه بانوان در خانواده و موانع فرهنگی و اجتماعی پیشرفت آن‌ها در استان یزد، شیوه‌های همزیستی و تداخل اجتماعی اتباع خارجی و ایرانی در استان به عبارتی ارتقای فرهنگی اجتماعی برای هر دو جامعه پناهنده و پذیرنده و جای خالی مذهب و روحانیت در فضای مجازی سخن به میان آورد.
دکتر سعید عطار رییس دبیرخانه کانون‌های تفکر دانشگاه یزد با اشاره به محدودیت زمانی جهت بسط موضوعات متنوع در کانون تفکر، نگاه مسئله محور و  تمرکز بر موضوعات اولویت‌دار و به‌روز را پیشنهاد کرد.
دکتر سید علیرضا افشانی استاد تمام بخش تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه یزد به ارائه مطالعات خود پیرامون بسترهای شکل‌گیری بی‌تفاوتی اجتماعی در بین جوانان یزد پرداخت و آن‌ را فعلی برای نشان دادن بی‌علاقگی فرد نسبت به چیزی که مسئول آن نبوده و حالتی از نبود درگیری هیجانی نسبت به محیط خود تعریف کرد که از عدم تأثیرگذاری و تعیین‌کنندگی رفتار فرد در ایجاد نتایج یا دست‌کاری در واقعیت آن ناشی می‌شود.
وی ایجاد روحیه مبتنی بر منفعت‌طلبی فردی را نتیجه گسترش دامنه بی‌تفاوتی دانست و از آن به‌عنوان انجماد اجتماعی همراه با انفعال اعتراض‌گونه در جامعه‌ای یادکرد که جوانانش را شهروندان مغفول مانده نیمه هشیار تشکیل می‌دهد.
به عقیده او، بی‌تفاوتی اجتماعی تا حدود زیادی ناشی از ساختار و محیط پیرامون است و سهم ناچیزی از مشخصات فردی را به خود اختصاص داده، این در حالی است که نخبگان جامعه، گرا دهندگان اصلی اجتماعی در کنش‌های عمومی تلقی می‌شوند.
در ادامه دکتر افشانی به ارائه پیشنهاد‌های خود جهت مقابله با پدیده بی‌تفاوتی اجتماعی در حوزه‌های مختلف شهری، محله، فردی، اقتصادی و سیاسی پرداخت که در قالب فراخوان‌های عمومی و فعالیت‌های مدنی به مشارکت مردمی می‌انجامد.
دکتر ملیحه علی‌مندگاری، استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد، در راستای تعیین اولویت‌های موضوعی برای جلسات پیش روی کانون تفکر سلامت اجتماعی در سال جدید، به ارائه گزارش طرح پژوهشی  «بررسی متغیرهای فرهنگی و اجتماعی اثرگذار بر آینده استان یزد» که توسط خانم دکتر کلانتری بنادکی اجرا شده، پرداخت.
براساس یافته‌های این پژوهش، وضعیت و روند بعضی از متغیرها در استان همچون: وضعیت بخش خصوصی (پس‌انداز و سرمایه‌گذاری)، دین‌داری، مسائل مرتبط با خانواده، صنعت گردشگری و برند یزدی بودن مطلوب و وضعیت متغیرهایی همچون: اشتغال، سرمایه اجتماعی، مسایل مرتبط با سبک زندگی (ورزش، تغذیه و اوقات فراغت) و وضعیت برابری جنسیتی نامطلوب گزارش شده است.
به گفته وی، ۱۰ عامل برتر اثرگذار بر آینده استان را می‌توان: اشتغال، کارآمدی عملکرد دستگاه‌های دولتی و عمومی، سرمایه اجتماعی، سلامت روان، کیفیت آب و محیط‌‌زیست، آمایش منابع جهت توسعه، اطمینان از آینده پیش رو، برند یزدی بودن، کارکردهای فضای مجازی، انواع توریسم و نتایج آن برشمرد.
دکتر علی‌مندگاری افزود: بر اساس نتایج این پژوهش نیز در صورت عدم مدیریت مطلوب و کارآمد، عوامل نوظهوری چون؛ کارکردها و کژکارکردهای فضای مجازی، ترکیب و امتزاج فرهنگی، توسعه ارز دیجیتال، تغییر الگوی ازدواج، گریز از الگوی هنجار رسمی، آینده استان با چالش هایی روبرو خواهد شد.
کاظم شاملو رییس خبرگزاری ایرنا  از عدم مشارکت نخبگان و اساتید دانشگاهی به‌عنوان مراجع اثرگذار جامعه سخن گفت و عدم نهادینه شدن فرهنگ انتقاد کردن در کشور را عامل بروز بی‌تفاوتی اجتماعی در اشکال افراطی خود دانست.
در این نشست دکتر علی روحانی، دکتر مجتبی ملک افضلی، دکتر محمد ترکاشوند، دکتر زهرا نادری، از اعضای هیات علمی دانشگاه یزد، شکوه نیک نظر مدیر موسسه افق روشن فردا و فاطمه زارع کارشناس پژوهشی دبیرخانه کانون‌های تفکر دانشگاه یزد نیز حضور داشتند.