دسترسی سریع
   بازدید : 1581
تاریخ انتشار : 12 اردیبهشت1400
با صدور ابلاغ های جداگانه انجام گرفت:
انتصابات جدید در دانشگاه
انتصابات جدید در دانشگاه
رییس، معاون پژوهش و فناوری، معاون اداری و مالی و روسای پردیس‌های علوم انسانی و اجتماعی و فنی و مهندسی دانشگاه یزد با صدور ابلاغ‌های جداگانه تنی چند از مسئولان این دانشگاه را منصوب کردند.
انتصابات مذکور به شرح ذیل است:
دکتر مهناز فرهمند: رییس بخش جامعه شناسی
دکتر حمید کبیری شاه‌آباد: رییس بخش حقوق
دکتر حبیب زارع احمدآبادی: رییس بخش مدیریت صنعتی
دکتر علی اکبر تشکری بافقی: رییس بخش تاریخ
دکتر حمید سعیدی سورک: رییس بخش مخابرات دانشکده مهندسی برق
دکتر نوید پیرزای خبازی: رییس بخش تبدیل انرژی دانشکده مهندسی مکانیک
دکتر علی مفتخرزاده: رییس بخش الکترونیک-کنترل دانشکده مهندسی برق
دکتر روح‌الله عزیزی تفت: رییس بخش جامدات و ساخت دانشکده مهندسی مکانیک
دکتر داوود عندلیب اردکانی: عضو کارگروه تخصصی و گروه بازدید کننده نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکز فنی و حرفه‌ای استان
دکتر محمد فرشی: دبیر سومین همایش ملی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر
دکتر قاسم اعظمی راد: نماینده ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی مکانیک
فاطمه زارع بیدکی: رییس اداره امورپشتیبانی پردیس مهریز
حمیدرضا باقری: سرپرست اداره اموال دانشگاه
پروین زندیه: سرپرست اداره امور حقوقی دانشگاه