دسترسی سریع
   بازدید : 671
تاریخ انتشار : 9 خرداد1400
با هدف بررسی اثرات این بیماری از دیدگاه علوم مختلف
مشارکت عضو هیات علمی دانشگاه یزد در تالیف کتاب بین‌المللی بیماری ویروس کووید19
مشارکت عضو هیات علمی دانشگاه یزد در تالیف کتاب بین‌المللی بیماری ویروس کووید19
نام عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه یزد با مشارکت در تالیف کتاب بین المللی با عنوان "Coronavirus Disease - COVID-19" که از سوی انتشارات اشپرینگرآلمان با هدف بررسی اثرات بیماری کرونا از دیدگاه علوم مختلف و نقش این علوم در کنترل و از بین بردن این بیماری و مضرات آن به چاپ رسیده، در فهرست نویسندگان اصلی این کتاب قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه یزد به نقل از مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی این دانشگاه یزد، بعد از فراگیری جهانی بیماری کرونا در زمستان 1398، انجمن شبکه جهانی آموزش و تحقیقات علمی (usern) تصمیم گرفت، مجموعه مقالاتی در مورد اثرات بیماری کرونا از دیدگاه علوم مختلف و نقش این علوم در کنترل و از بین بردن این بیماری و مضرات آن با عنوان "Coronavirus Disease - COVID-19" تالیف کند.
یکی از فصل‌های این کتاب که به رهیافت‌های بین‌رشته‌ای برای مقابله با بیماری کرونا اختصاص داده شده، از سوی دکتر سعید پاک‌طینت مهدی‌آبادی دانشیار دانشکده فیزیک دانشگاه یزد با همکاری دیگر دانشمندان رشته‌های علوم پایه و بعضی از رشته‌های فنی و مهندسی گردآوری شده است.
این مجموعه مقالات به صورت یک کتاب که شامل یک مقدمه و 53 فصل است و از سوی انتشارات اشپرینگر کشور آلمان به چاپ رسید که قسمت عمده این کتاب از سوی اعضای منتخب هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور نوشته شده است.
شبکه جهانی آموزش و تحقیقات علمی (usern) یک انجمن علمی غیر دولتی بوده که به همت تعدادی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1394 شروع به فعالیت کرده است. هدف این انجمن ایجاد یک شبکه جهانی برای ارتقای آموزش و تحقیقات علمی است. تعداد زیادی از برندگان جایزه نوبل و دانشمندان 1 درصد برتر جهان عضو شورای مشورتی این انجمن هستند.