دسترسی سریع
   بازدید : 1242
تاریخ انتشار : 12 خرداد1400
گزارش ششمین جلسه دوره هشتم هیات ممیزه دانشگاه یزد
ممیزه
موافقت اعضای هیأت ممیزه دانشگاه با ارتقای مرتبه پنج عضو هیأت علمی
در ششمین جلسه از دوره هشتم هیأت ممیزه دانشگاه یزد که روز چهارشنبه دوازدهم خرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار شد، چند مورد درخواست ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه یزد، دانشگاه اردکان و دانشگاه میبد بررسی و با ارتقای مرتبه پنج تن از آنان موافقت شد.
دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه اسامی ارتقایافتگان را بدین ترتیب اعلام کرد: 
- دکتر محمدحسین معماریان، عضو هیأت علمی پردیس علوم (دانشکده فیزیک): ارتقای مرتبه به دانشیاری
- دکتر امین حسین مرشدی، عضو هیأت علمی پردیس فنی و مهندسی (دانشکده مهندسی معدن و متالورژی): ارتقای مرتبه به دانشیاری
- دکتر حسن آقا مشروطه، عضو هیأت علمی پردیس فنی و مهندسی (دانشکده مهندسی نساجی): ارتقای مرتبه به دانشیاری

در این جلسه همچنین با ارتقای مرتبه دو عضو هیأت علمی دانشگاه‌های اردکان و میبد نیز موافقت شد:
- دکتر محمد زارعی محمود آبادی، عضو هیأت علمی دانشگاه میبد (گروه مدیریت): ارتقای مرتبه به دانشیاری
- دکتر مریم دهستانی اردکانی، عضو هیأت علمی دانشگاه اردکان (دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی): ارتقای مرتبه به دانشیاری