دسترسی سریع
   بازدید : 3305
تاریخ انتشار : 19 خرداد1400
دبیرفدراسیون سرآمدان علمی ایران خبرداد:
دو عضو هیات علمی دانشگاه یزد در فهرست سرآمدان علمی ایران
دو عضو هیات علمی دانشگاه یزد در فهرست سرآمدان علمی ایران
دکتر سعید سرکار دبیر فدراسیون سرآمدان علمی ایران با ارسال نامه‌ای به رییس دانشگاه یزد از قرارگیری دو عضو هیات علمی این دانشگاه در فهرست سرآمدان علمی ایران در سال 1400خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه یزد، دانشگاه یزد با کسب اعتبار علمی458 از میان 41 مرکز دارای سرآمد علمی درسال1400حائز رتبه 21 شده و دکتر محمد مظلوم اردکانی و دکتر مهدی حسن‌زاده از اعضای هیات علمی دانشگاه یزد در فهرست سرآمدان علمی ایران قرار گرفته‌اند. به این افراد با توجه به اعتبار علمی، حمایت‌هایی شامل پژوهانه، اعتبار خدمات شبکه آزمایشگاهی و امتیاز جذب محقق پسا دکتری تعلق می‌گیرد.
فدراسیون سرآمدان علمی ایران، تحت حمایت و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در سال1400 تعداد 100نفر از محققان کشور را به عنوان سرآمدان علمی و تعداد 15 نفر را به عنوان سرآمد علمی جوان(زیر45سال) انتخاب کرده است.
این فدراسیون برنامه‌ای را جهت دستیابی به مرجعیت علمی با تلاش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تدوین و از ابتدای سال 1394 آغاز به کار کرده است. این برنامه در نظر دارد با شناسایی مستمر افراد توانمند و دارای بنیه علمی قوی و ارائه حمایت‌های ویژه از این افراد، کشور را به سمت مرجعیت علمی در جهان سوق داده و با حمایت محققان سرآمد و توانمند برای افزایش تعاملات بین‌المللی با محققان معتبر جهان، استفاده از زیرساخت‌ها و امکانات مراکز معتبر علمی جهان سبب تقویت مراودات علمی و ارائه توانمندی‌های معتبر علمی کشور شود.