دسترسی سریع
   بازدید : 524
تاریخ انتشار : 20 تیر1400
اولین بخش خبری "یزدانش" در سال 1400
مهمترین خبرهای دانشگاه یزد را با لهجه یزدی تماشا کنید
مهمترین خبرهای دانشگاه یزد را با لهجه یزدی تماشا کنید
روابط عمومی دانشگاه یزد مهمترین خبرهای این دانشگاه در سه ماهه نخست سال جاری را به صورت یک بخش ویدیویی آماده و منتشر کرد.

این بخش خبری با عنوان "یزدانش" قرار است جایگزین مجله الکترونیک اخبار این دانشگاه با همین نام شود.