دسترسی سریع
   بازدید : 763
تاریخ انتشار : 23 شهریور1400
با کسب درجه عالی از سوی هیات داوران
اولین دانشجوی دکترای رشته جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد از رساله خود دفاع کرد
اولین دانشجوی دکترای رشته جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد از رساله خود دفاع کرد
حمیده شیری محمدآباد اولین دانشجوی دکترای رشته جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد در گرایش بررسی مسائل اجتماعی ایران، از رساله دکتری خود با عنوان «تبیین جامعه شناختی خودمراقبتی زنان در شهر یزد» دفاع کرد و موفق به کسب درجه عالی شد.

به گزارش دریافتی از دانشکده علوم اجتماعی، حمیده شیری محمدآباد همچنین موفق به ارایه سه مقاله شامل یک مقاله علمی پژوهشی و دومقاله ISI از رساله‌ دکترای خود شده است.
راهنمایی این رساله را دکتر سیدعلیرضا افشانی بر عهده داشت و دکتر مهناز فرهمند و دکتر محمد مبارکی نیز مشاوران این رساله بودند.