دسترسی سریع
   بازدید : 2339
تاریخ انتشار : 21 مهر1400
مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه یزد اعلام کرد:
اسامی دانشجویان ممتاز دانشگاه یزد در مقطع کارشناسی
اسامی دانشجویان ممتاز دانشگاه یزد در مقطع کارشناسی
اسامی 2 درصد برتر دانشجویان هررشته در سال تحصیلی 1399-1400 و اسامی 5 درصد برتر هررشته تا پایان سال تحصیلی فوق از سوی مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه یزد اعلام شد.

بنا بر همین گزارش، دانشجویان ممتاز2درصد برتر معرفی شده می‌توانند از آبان ماه با مراجعه به مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه یزد نسبت به دریافت لوح تقدیر و هدیه یادبود خود اقدام کنند.

اسامی دانشجویان برتر معرفی شده در مقطع کارشناسی به شرح زیر است:
دانشجويان ممتاز - سال تحصيلي 1400-1399 (2 درصدبرتر )
دانشجويان ممتاز ورودی 96 تا پايان سال تحصيلی 1400-1399(5 درصدبرتر)
دانشجويان ممتاز ورودی 97 تا پايان سال تحصيلی 1400-1399(5 درصدبرتر)
دانشجويان ممتاز ورودی 98 تا پايان سال تحصيلی 1400-1399(5 درصدبرتر)
دانشجويان ممتاز ورودی 99 تا پايان سال تحصيلی 1400-1399(5 درصدبرتر)