دسترسی سریع
   بازدید : 1096
تاریخ انتشار : 26 مهر1400
با صدور ابلاغ های جداگانه انجام گرفت:
انتصابات جدید در دانشگاه
انتصابات جدید در دانشگاه
اخیراً با صدور ابلاغ‌های جداگانه از سوی ریاست دانشگاه تنی چند از مسئولان این دانشگاه منصوب شدند.

انتصاباتی که در مهرماه امسال انجام شد، عبارتند از:
دکتر محمدکاظم توسلی: معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک
دکتر محمدحسین معماریان: معاون آموزشی دانشکده فیزیک
در تابستان سال‌جاری نیز چند تن از مسئولان دانشگاه ابلاغ‌های خود را برای سمت‌های جدید دریافت کردند:
دکتر مسعود موحدی: رییس دانشکده مهندسی برق
دکتر سمیه قاسمی سعادت‌آباد: معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
دکتر رضا تقی‌زاده: نماینده ارتباط با صنعت دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
حبیب جانی‌پور: رییس اداره امور پشتیبانی پردیس علوم پایه