دسترسی سریع
   بازدید : 998
تاریخ انتشار : 28 مهر1400
گزارش دهمین جلسه دور هشتم هیات ممیزه دانشگاه یزد
مرتبه علمی شش عضو هیأت علمی ارتقا یافت
مرتبه علمی شش عضو هیأت علمی ارتقا یافت
در دهمین جلسه از دوره هشتم هیأت ممیزه دانشگاه یزد که روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ برگزار شد، چند مورد درخواست ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی بررسی و با ارتقای مرتبه ۶ تن از آنان موافقت شد.

اسامی ارتقایافتگان بدین شرح است:

- دکتر حبیب انصاری سامانی، عضو هیأت علمی پردیس علوم انسانی و اجتماعی (دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری): ارتقای مرتبه به دانشیاری
- دکتر محمدعلی زارع چاهوکی، عضو هیأت علمی پردیس فنی و مهندسی (دانشکده مهندسی کامپیوتر): ارتقای مرتبه به دانشیاری
- دکتر مهدی سبکرو، عضو هیأت علمی پردیس علوم انسانی و اجتماعی (دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری): ارتقای مرتبه به دانشیاری
- دکتر سمیه سلطانی، عضو هیأت علمی دانشگاه اردکان (گروه علوم و مهندسی آب): ارتقای مرتبه به دانشیاری
- دکتر جلال غلام نژاد، عضو هیأت علمی دانشگاه اردکان (گروه علوم و مهندسی باغبانی): ارتقای مرتبه به دانشیاری
- دکتر احمدرضا فقیه خراسانی، عضو هیأت علمی پردیس فنی و مهندسی (دانشکده مهندسی مکانیک): ارتقای مرتبه به دانشیاری