دسترسی سریع
   بازدید : 123
تاریخ انتشار : 1 آبان1400
در کانون تفکر سلامت اجتماعی دانشگاه یزد مطرح شد:
تنظیم بیانیه کانون تفکر دانشگاه یزد درباره بی تفاوتی اجتماعی
تنظیم بیانیه کانون تفکر دانشگاه یزد درباره بی تفاوتی اجتماعی
هفتادمین نشست کانون تفکر سلامت اجتماعی دانشگاه یزد با محوریت "بررسی شیوع انواع خشونت در استان" به‌صورت مجازی برگزار شد.

دکترسیدرضا جوادیان، دبیر کانون تفکر سلامت اجتماعی دانشگاه یزد با بیان ضرورت مطالعه و بررسی مقوله بی تفاوتی اجتماعی در کانون تفکر سلامت اجتماعی  به بررسی بخش‌های مختلف بیانیه در این حوزه پرداخت و ارائه نظرات اعضا به‌عنوان صاحب نظران در جهت اصلاح و تکمیل بیانیه را ارزشمند تلقی کرد.
وی بررسی انواعی از خشونت که سلامت اجتماعی را مورد تهدید قرار داده است را از وظایف کانون تفکر سلامت اجتماعی دانست و در ادامه به گزارشی از مقایسه برخی استان‌ها در سالنامه آماری پزشکی قانونی کشور پرداخت.
دکتر سعید عطار رییس دبیرخانه کانون‌های تفکر دانشگاه یزد با پیشنهاد اینکه مفهوم خشونت باید از احساس خشونت تمیز داده شود، استفاده از منابع و مشاهدات میدانی در کنار منابع آماری در این زمینه را موثر دانست.
وی با اشاره به روش‌شناسی و استفاده سازمان شفافیت بین المللی، از احساس افراد در مقوله فساد گفت: واقعیت اجتماعی لزوماً پدیده عینی بیرونی اجتماعی نبوده، بلکه تعریفی از اتفاقات بیرون و آنچه کنشگر درک می‌کند است.
وی استفاده ابزاری افراد صاحب منصب از جایگاه خود برای تنبیه افرادی که دارای نگاهی متفاوت با آنها هستند را مصداقی از خشونت پنهان دانست. وی همچنین با ذکر مثال  از ارتباط آب و هوا و میزان تمایل به جرم در مناطق مختلف جغرافیایی نیز سخن گفت.
کاظم شاملو رئیس خبرگزاری ایرنا با تشریح کارکرد بیانیه ها، از لزوم اختصار در تنظیم آنها یا ادغام برخی مطالب و ارائه راهکار یا یک نقشه راه برای تصمیم‌گزاران در قالب این بیانیه‌ها سخن گفت.
به گفته وی، بخش رویکردها و راهبردها در واقع پیشنهادهایی برای دستگاههای دولتی جهت رفع چالش‌های موجود در حوزه بی تفاوتی اجتماعی است. وی با اشاره به لزوم برقراری ارتباط و مکالمه در رسیدن به درک مفاهیم، از فرهنگ عدم تمایل مردم یزد نسبت به برقراری ارتباط کلامی و مکالمه انتقاد کرد.
دکتر سید محسن موسوی، عضو هیأت علمی بخش تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه یزد بیانیه تدوین شده را به نوعی گزارشی از مصاحبه‌های کانونی دانست که برای تبدیل به گزارش سیاستی می‌بایست شرایط استانی نیز در آن دیده شده و ریز پروژه‌هایی اجرایی برای آن تعریف کرد.
به گفته وی، تعیین مخاطب بیانیه‌ها می‌تواند شیوه تنظیم و اثرگذاری آن را بهبود بخشد و شناخت موضوع پیش از بررسی آن امری ضروری است.
دکتر موسوی دسته‌بندی انواع خشونت را در دو عرصه خصوصی و عمومی یا سه دسته خشونت رسمی خشونت غیررسمی و خشونت‌های نهادینه شده قابل بررسی دانست که نباید به بعد خاصی محدود شود.
شکوه نیک نظر مدیر موسسه افق روشن فردا انتشار بیانیه در دو قالب مجزا برای مخاطب عام در رسانه‌های عمومی و مخاطب دانشگاهی در رسانه دانشگاه را پیشنهاد کرد.
دکتر زهرا نادری از اعضای هیات علمی دانشگاه یزد، با بیان لزوم بازبینی در تنظیم بیانیه به جایگزینی اصطلاحات تخصصی اشاره کرد. وی بررسی خشونت علیه زنان و پیامدهای ناشی از آن در جامعه و خانواده را مورد توجه قرار داد و افزود: استفاده از ابزارهای مدرن در کنار عقاید سنتی نمی‌تواند پاسخگوی جوامع امروزی باشد و این تناقض ها باعث فروپاشی جامعه خواهد شد.
در بخش هایی از این بیانیه آمده است که:
عوامل فردی و اجتماعی بی‌تفاوتی می‌تواند شامل: ناامیدی، عدم نشاط، احساس سرخوردگی، بی قدرتی اجتماعی آموخته شده، کمبود احساس کارایی و اثر گذاری، عزت نفس پایین، نقض هویت خویش، درماندگی آموخته شده و فقدان کنترل و قابلیت پیش‌بینی، تلاش بسیار و برخورد با موانع متعدد در راه رسیدن به نتیجه، سطح پایین برخورداری از آموزش و آگاهی، دریافت پاداش‌های درونی یا بیرونی بی تفاوت بودن، به حاشیه رانده شدن در اجتماع، عدم آگاهی هوشیارانه افراد، فردگرایی کلی و تاکید افراد بر دریافت پاداش‌های بیرونی در قبال ایفای مسئولیت‌ها، سرکوب و سرزنش‌های اجتماعی و فردی، احساس عدم اثربخشی مشارکت مردم در حصول نتیجه، اعتماد شکننده به دستگاه‌های دولتی و احساس بیگانگی از دولت، پایین بودن سطح اعتماد به دیگر شهروندان و نهادهای مدنی و حاکمیت و عدم التزام مدنی باشد.

مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست:
• خشونت و احساس خشونت دو مقوله مجزا بوده که نیازمند بررسی منابع رسمی و میدانی است.
• تعیین جامعه هدف بیانیه می‌تواند شاخص مهمی در شیوه تنطیم آن باشد.
• تناقض‌های سنت و مدرنیته موجود در جامعه یکی از عوامل بروز خشونت
• لزوم بررسی خشونت علیه زن به عنوان محور خانواده

در این نشست دکتر فهیمه دهقانی، دکتر نسرین بابائیان، دکتر ملیحه علی‌مندگاری، دکتر سمانه اسعدی، دکتر مجتبی ملک افضلی  از اعضای هیات ‌علمی دانشگاه یزد، مهدی حجازی رییس گروه آمایش سرزمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد، و فاطمه زارع کارشناس پژوهشی دبیرخانه کانون‌های تفکر دانشگاه یزد نیز حضور داشتند.