دسترسی سریع
   بازدید : 219
تاریخ انتشار : 12 آبان1400
مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اعلام کرد
نتایج بیست و هفتمین دوره انتخابات شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان
نتایج بیست و هفتمین دوره انتخابات شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان
بیست و هفتمین دوره انتخابات شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد برگزار و در نشستی دبیر این تشکل انتخاب و معرفی شد.

بیست و هفتمین دوره انتخابات شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد به صورت مجازی از طریق سامیاد برگزار شد.
بر اساس گزارش دریافتی از مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه یزد، نتایج انتخابات شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد، بدین شرح است:
برادران:
محمود اسماعیلی، علیرضا زهتابیان، محمد صادقی، علی صادقی، امیرحسین کاملان، محمد محمدی، امیر مرادی، نیما نظیفی، محمدیاسین نوشاد
خواهران:
زهرا اصلانی، نگار امیرشفیعی، سعیده باغشاهی، فاطمه خبازیان‌زاده، سارا فخرالدینی، زینب سادات کلانترزاده، زهرا میرحسینی
هیأت نظارت: سجاد اسماعیلی، حامد برزگر، علی خدادادی و علی یزدانی
شورای مرکزی:
برادران: محمدیاسین نوشاد، محمود اسماعیلی، نیما نظیفی، محمد محمدی، محمد صادقی و علیرضا زهتابیان.
خواهران: زهرا اصلانی، سعیده باغشاهی و فاطمه امیرشفیعی.
شایان ذکر است علی صادقی، امیر مرادی و امیرحسین کاملان به عنوان اعضای علی‌البدل برادران و زهرا میرحسینی و سارا فخرالدینی نیز در این انتخابات به عنوان اعضای علی‌البدل خواهران شورای مرکزی انتخاب شدند.
بنا بر اعلام مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در ادامه این انتخابات، علی خدادادی، اکبر پناهی و علی یزدانی به عنوان اعضای هیأت عالی نظارت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد انتخاب شدند و نیز حامد برزگر به عنوان عضو علی البدل هیأت عالی نظارت انتخاب شد.
در ادامه برگزاری این انتخابات نشستی که با حضور منتخبان بیست و هفتمین انتخابات تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه برگزار شد، محمدیاسین نوشاد با کسب تمامی آرای اعضای شورا، به عنوان دبیر جدید این تشکل دانشجویی انتخاب شد.
مسئولیت سایر واحدها با آرای اعضای شورا به شرح زیر است:
مسئول واحدخواهران: سعیده باغشاهی
مسئول واحد تشکیلات: محمود اسماعیلی
مسئول واحد آموزش: محمد صادقی
مسئول واحد سیاسی: نیما نظیفی
مسئول واحد فرهنگی: محمد محمدی
مسئول واحد  نشریه: علیرضا زهتابیان
معاونت تشکیلات واحد خواهران:
زهرا اصلانی
معاونت سیاسی واحد خواهران:
فاطمه امیرشفیعی
دراین دوره از انتخابات میزان مشارکت اعضا نسبت به سال گذشته بیش از 50 درصد بود.