دسترسی سریع
   بازدید : 131
تاریخ انتشار : 24 آبان1400
در کانون تفکر شهر هوشمند دانشگاه یزد بحث شد:
آسیب‌شناسی کانون تفکر شهر هوشمند
آسیب‌شناسی کانون تفکر شهر هوشمند
هشتاد و پنجمین نشست کانون تفکر شهر هوشمند دانشگاه یزد با موضوع آسیب‌شناسی روندهای گذشته کانون تفکر شهر هوشمند به‌صورت مجازی برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر علی‌محمد لطیف دبیر کانون تفکر شهر هوشمند دانشگاه یزد، به طرح بحث پیرامون آینده این کانون و چگونگی ادامه مسیر آن پرداخت. وی ادامه کار کانون را در دو محور دعوت از مدیران دولتی و مطالبه از آن‌ها و پیگیری مباحث به شکلی بهتر از گذشته دانست.
دکتر وحید رنجبر عضو هیات دانشکده ی کامپیوتر دانشگاه یزد نیز با اشاره به مشکلات موجود در مسیر کار کانون تفکر شهر هوشمند، بر ضرورت افزایش مشارکت اعضا در مباحث این کانون در آینده تأکید کرد. وی ضمنتاکید بر اهمیت تقویت کانون تفکر شهر هوشمند، گفت: اهمیت این موضوع از یک طرف مربوط به خروجی کانون و از طرف دیگر مربوط به افزایش سطح سواد مدیران در حوزه هوشمندسازی شهر در یزد است. وی در پاسخ به سؤال دکتر محمدرضا پژوهان عضو هیات دانشکده ی کامپیوتر دانشگاه یزد مبنی بر اینکه کانون تفکر شهر هوشمند بازوی اجرایی یا فکری است با بیان اینکه انتظار کار اجرایی داشتن در راستای فلسفه وجودی کانون نیست، کانون تفکر را به‌عنوان بازوی فکری استان دانست و بر حفظ استقلال آن تأکید کرد.
چالش روزمرگی در دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی
دکتر سعید عطار رییس دبیرخانه کانون‌های تفکر دانشگاه یزد، کانون تفکر شهر هوشمند را اولین کانون تأسیس شده در دانشگاه یزد عنوان کرد و گفت: فلسفه وجودی هر کانونی مبتنی است بر تقاضا و نیاز استان و ازآنجایی‌که کانون تفکر شهر هوشمند و دیگر کانون‌های تفکر دانشگاه یزد بر اساس نیاز شکل گرفتند ادامه کار آن‌ها نیز وابسته به وجود نیاز است.
دکتر عطار فلسفه وجودی کانون‌های تفکر در دنیا را تقاضا محور دانست و گفت: مهم‌ترین کار کانون‌های تفکر، پاسخ به نیازهای بیرونی و تولید محتوا است.
به گفته وی، متأسفانه در کل کشور و همین طور در شهر یزد، غالب دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی درگیر مسایل روزمره خود بوده و کمتر به مسایل اساسی‌تر حوزه مأموریت خود می‌پردازند. همین مساله، چالش مهمی پیش روی کانون تفکر شهر هوشمند و سایر کانون‌های تفکر دانشگاه یزد بوده است.
ضرورت نیازسنجی در حوزه هوشمند سازی شهر
دکتر امیر جهانگرد عضو هیات علمی دانشکده ی کامپیوتر دانشگاه یزد، عواملی همچون عدم تقاضا از بیرون، عدم مشارکت فعال و پیگیری مسایل را دلیل دلسردی در کانون تفکر شهر هوشمند عنوان کرد. وی در ادامه ضمن پذیرش مشکلات مطرح‌شده، وجود کانون تفکر شهر هوشمند را منشأ خیر دانست و به تأثیرگذاری آن به‌ واسطه حضور افراد مختلف اشاره کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه یزد ضمن نقد شیوه‌ای که بر اساس آن، کانون تفکر شهر هوشمند درگیر مسایل روزمره دستگاه‌ها شود، اظهار داشت: فلسفه وجودی کانون تفکر را مطالعه به‌روزترین مباحث و ارایه راهکار اساسی به مسوولین دستگاه‌ها است. وی در همین رابطه، داشتن برنامه مشخص و تولید محتوا در راستای آن را برای کانون ضروری دانست.
مجید بیکی معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری، ضمن بیان مواضع شورای شهر جدید و اهمیت شهر هوشمند گفت: ادامه کار کانون تفکر هوشمند به‌عنوان بازوی فکری برای شهر یزد ضروری است. او به همکاری موفق شهرداری با دانشگاه یزد اشاره کرد و گفت: عدم نیازسنجی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات استان است که کانون تفکر باید به آن جهت دهد. در همین راستا می‌بایست جلساتی با شورای شهر جدید داشت.
وی جلب نظر و مذاکره با مدیران ارشد استان را برای حل برخی مشکلات کانون و شهر ضروری عنوان کرد.
احسان فرشادی مدیرعامل شرکت سافا، به جایگاه و نقش شهرداری اشاره کرد و گفت: در این حوزه شهرداری با توجه به استقلال نسبی می‌تواند در حوزه تصمیم‌گیری و تخصیص بودجه مستقل عمل کند. به گفته وی، کار رسانه‌ای در مورد مباحث مطرح شده در کانون ضعیف است.
مهدی پارساییان رییس گروه فاوای استانداری یزد، به اجزا و مؤلفه‌های زیست‌بوم شهر هوشمند و لزوم توجه به آن اشاره کرد و تقویت آن را مورد توجه قرار داد. به گفته وی، شهرداری کلیدی‌ترین نقش را در این حوزه دارد. بنابراین، کانون تفکر باید از ظرفیت آن در جهت تدوین الگوی بومی شهر هوشمند استفاده کند.

مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست:
● تأکید بر ضرورت ادامه کار کانون تفکر شهر هوشمند.
● تأکید بر طراحی الگوی بومی شهر هوشمند.
● تأکید بر نقش مطالبه‌گری کانون تفکر شهر هوشمند.
● لزوم نیازسنجی دقیق در سطح استان و حرکت در راستای رفع این نیازها.
● لزوم داشتن برنامه مشخص و تولید محتوا در راستای آن.

در این نشست، دکتر محمدرضا پژوهان و دکتر نجما اسماعیل‌پور از اعضای هیات علمی دانشگاه یزد، مسعود پور زحمت‌کش عضو هیات علمی دانشگاه امام جواد(ع)، دکتر عاطفه شهبازی مدرس دانشگاه یزد، مهدی فلاح تفتی رییس سازمان فاوا شهرداری یزد، مجید کریمیان مدیرعامل شرکت آبراه گستر یزد، حمیدرضا دهقان‌پور عضو هیات مدیره شرکت پویاریس یزد و کاظم پورطاهری کارشناس پژوهشی دبیرخانه کانون‌های تفکر دانشگاه یزد نیز حضور داشتند.