دسترسی سریع
   بازدید : 344
تاریخ انتشار : 2 آذر1400
در کانون تفکر گردشگری دانشگاه یزد بحث شد:
تجربیات گذشته و تحولات آینده کانون تفکر گردشگری
تجربیات گذشته و تحولات آینده کانون تفکر گردشگری
شصت و هفتمین نشست کانون تفکر گردشگری دانشگاه یزد با موضوع گردشگری یزد بیم‌ها و امیدها؛ مروری بر بیانیه‌های کانون به‌صورت مجازی برگزار شد.

در این نشست محمدمهدی شرافت دبیر کانون تفکر گردشگری دانشگاه یزد ضمن ارایه توضیحاتی در رابطه با مباحث مطرح شده و تجربه گذشته این کانون گفت: کارنامه کانون تفکر در زمینه تولید دانش مطلوب است و باید در آینده تمرکز بیشتری بر دیگر سطوح فعالیت انجام گیرد.
وی مهم‌ترین چالش گردشگری استان را جدی نگرفتن این حوزه توسط مقامات مسوول و همچنین وجود برخی تعارضات با نظام بانکی در بحث تخصیص اعتبارات دانست.
دبیر کانون تفکر گردشگری دانشگاه یزد، طرح جامع حفاظت محور به‌ جای توسعه محور را نتیجه ثبت جهانی یزد و در راستای حفظ بافت تاریخی عنوان کرد.
محمدمهدی شرافت به وضعیت مطلوب صنایع دستی و لزوم حمایت از آن نیز اشاره و در پایان اظهار داشت: هرچند گردشگری سلامت از رشد خوبی برخوردار است اما این حوزه منفعت عمومی را تأمین نکرده است.
محمدمهدی لسان صدق مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری استان یزد، ضمن تأکید بر ادامه کار کانون تفکر گردشگری، به موضوعات حساس و مطرح شده توسط کانون تفکر اشاره کرد و گفت: بیانیه‌های کانون تفکر به موضوعات خوبی پرداخته اما در عملیاتی کردن آن‌ها مشکلاتی وجود دارد که می‌بایست برای رفع آن‌ها تلاش کرد. وی همچنین به حمایت از گردشگری داخلی به عنوان یک راه علاج برای شرایط فعلی تأکید کرد.
حسین دهقان منشادی مسوول کمیته گردشگری خوراک، ضمن یادآوری مباحث نشست قبلی کانون تفکر گردشگری ذانشگاه یزد از فرصت مناسب برای انتقال ماحصل مباحث به استاندار و تیم مدیریتی جدید سخن به میان آورد.
چالش توسعه گردشگری و حفظ میراث فرهنگی
دکتر سعید عطار رییس دبیرخانه کانون‌های تفکر، ضمن برشمردن مشکلات عمومی حوزه گردشگری. شعارزدگی را مشکل اساسی این بخش عنوان کرد و در ادامه به طرح پرسش پیرامون آینده کانون تفکر پرداخت.
وی با اشاره به نسبت اقتصاد گردشگری و میراث فرهنگی به نقش مخرب سرمایه‌داری تجاری و خدماتی در این بخش اشاره کرد و اظهار داشت: چالش عمده در این حوزه، تناسب بین اقتصاد گردشگری و حفظ میراث فرهنگی است.
به گفته وی، عدم تبدیل تجربه‌های تاریخی به نظام دانایی مدون یکی از بزرگترین مشکلات اساسی کشور ما است. وی در پایان به تجربه کرونا اشاره کرد گفت: یکی از وظایف آینده کانون تفکر گردشگری دانشگاه یزد اندیشیدن تمهیداتی برای مواقع بحرانی است.
سید محمدرضا فهیمی فعال حوزه میراث فرهنگی، مهم‌ترین مشخصه جامعه ایران را نبود اولویت عنوان کرد و در اولویت قرار گرفتن گردشگری را وابسته به سرمایه‌گذاری دانست. وی ضمن تأکید بر لزوم حفظ تنوع نگرش در کانون تفکر گردشگری گفت: تقویت حوزه گردشگری نیازمند ایجاد جامعه‌ای همدل است که این امر از طریق تمرکز بر فرهنگ عامه محقق خواهد شد.
سید رضا بهادری راهنمای گردشگری و مسوول کمیته گردشگری پایدار، به ضعف‌های عمده حوزه گردشگری پرداخت و گفت: گردشگری در یزد با دو چالش عمده یعنی ضعف در حوزه تبلیغات و نگاه ناعادلانه حاکمیت به این حوزه روبرو است. در همین رابطه به بودجه کمتر از دو درصدی سه حوزه گردشگری، وزارت ارشاد و وزارت ورزش و جوانان در سال 1400 اشاره کرد و تخصیص بودجه در این بخش را ناعادلانه دانست.
چالش کمپ‌های گردشگری و ضرورت نظارت بر این حوزه
دکتر محمدحسین ایران‌نژاد پاریزی عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه یزد، به عدم نظارت و مدیریت صحیح کمپ‌های گردشگری و آفرود سواری و آسیب‌های جدی آن پرداخت.
به گفته عضو هیات علمی دانشگاه یزد، این موضوع باعث ایجاد نگرانی‌هایی در بحث محیط زیست شده است و در صورت تداوم می‌تواند آسیب‌های جدی به وجود آورد.
ضرورت آموزش در حوزه گردشگری
دکتر مرتضی بذرافشان مدیر موسسه آموزش هفت‌اقلیم ضمن تأکید بر اهمیت آموزش در حوزه گردشگری گفت: آموزش کافی در زمان بحران می‌تواند راهگشا باشد. به همین دلیل می‌بایست با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف نظام آموزشی و تدوین استراتژی‌های مناسب به حل مشکلات این حوزه پرداخت.
وی در این بخش به لزوم آموزش سه گروه شهروندان، مدیران ارشد و تصمیم‌گیرندگان حوزه آموزش اشاره کرد.
دکتر بذرافشان در رابطه با آموزش شهروندان، ضمن تأکید بر نقش سازمان‌هایی مثل صداوسیما و سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری از لزوم آموزش غیرمستقیم شهروندان سخن گفت.

مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست:
● تأکید بر تلاش برای ارتقاء فعالیت‌های کانون تفکر گردشگری.
● لزوم استفاده از تبلیغات برای معرفی پتانسیل‌های گردشگری استان یزد.
● تأکید بر اهمیت نشست و ملاقات حضوری با استاندار و تیم مدیریتی جدید استان.
● ایجاد توازن میان حفظ میراث فرهنگی استان و توسعه گردشگری.
● تأکید بر اهمیت آموزش شهروندان نسبت به حوزه گردشگری.
● لزوم نظارت بر کمپ‌های گردشگری.
در این نشست، دکتر زهره چراغی عضو هیات علمی دانشگاه یزد و کاظم پورطاهری کارشناس پژوهشی دبیرخانه کانون‌های تفکر این دانشگاه نیز حضور داشتند.