دسترسی سریع
   بازدید : 1244
تاریخ انتشار : 23 اسفند1400
در ایام پایانی سال انجام گرفت
انتصابات جدید در دانشگاه یزد
انتصابات جدید در دانشگاه یزد
در ایام پایانی امسال تنی چند از مسئولان دانشگاه یزد با دریافت ابلاغ های جداگانه به سمتهای مختلف در حوزه های نظارتی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی منصوب شدند.

انتصابات انجام شده بدین شرح است:

دکتر محمدعلی امراللهی: جانشین رییس دانشگاه در دوره هشتم هیأت ممیزه دانشگاه یزد 

دکتر مسعودرضا آقابزرگی صحاف: دبیر و عضو حقوقی ششمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان یزد

دکتر سیدمحسن میرحسینی ابرندآبادی: معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی

دکتر محمدحسین اکرمی ابرقویی: معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی

دکتر علی دست‌برآورده: رییس بخش آمار دانشکده علوم ریاضی

دکتر محمدرضا احمدی‌زند: بعنوان رییس بخش ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی(ابقا)

دکتر سید محمد زارع: رییس اداره توسعه منابع انسانی

دکتر سیده الهام الهامبخش: رییس بخش زبان و ادبیات انگلیسی

دکتر سیدمحسن موسوی: دبیر اجرایی سومین جشنواره ملی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی با محوریت موضوعی امنیت اخلاقی