دسترسی سریع
   بازدید : 1300
تاریخ انتشار : 16 خرداد1401
از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
ترین های پژوهشی دانشگاه یزد بر اساس امتیازات پژوهانه 1401 معرفی شدند
«ترین های پژوهشی دانشگاه یزد» بر اساس امتیازات پژوهانه 1401 معرفی شدند
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه یزد بر اساس گزارش های سامانه گلستان در بازه زمانی پژوهانه 1401 (دو سال 99 و 1400) اسامی نه نفر از اعضای هیأت علمی این دانشگاه را که به عنوان «ترین های پژوهشی» در زمینه های مختلف شناسایی شده اند، اعلام کرد.
به گزارش دریافتی از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، رشد شاخص های پژوهشی یکی از مهم ترین مؤلفه های کارآمدی ساختار دانشگاه است. تک تک اعضای هیأت علمی و پژوهشگران در این زمینه نقش آفرینند و تلاش هر یک از عزیزان شایسته تقدیر بوده و یکی از رسالت های مدیریت پژوهشی دانشگاه رصد این فعالیت ها و ارج نهادن به تلاش افراد است.
در این راستا بر اساس گزارش های سامانه گلستان در بازه زمانی پژوهانه 1401 (دو سال 99 و 1400) نه نفر از اعضای هیأت علمی به عنوان «ترین های پژوهشی» در زمینه های مختلف شناسایی شده اند. تلاش بر این بوده که فعالیت های علمی اعضا از زوایای مختلف بررسی و برخی از جلوه ها پر رنگ تر اطلاع رسانی شود:
1- پر تعدادترین انتشار مقاله: دکتر بیژن دواز
2- بالاترین امتیاز پژوهانه: دکتر محمد مظلوم
3- بالاترین امتیاز نسبت به سابقه کار: دکتر مهدی حسن زاده
4- پر تعدادترین انتشار کتاب: دکتر علی اکبر تشکری
5- بالاترین مبلغ طرح های پژوهشی: دکتر سیداکبر مصطفوی
6- فعال ترین در همکاری در همایش های بین المللی: دکتر رؤیا دستجردی
7- پرتنوع ترین در همکاری های بین المللی: دکتر امین الدین حاجی
8- پرجهش ترین تعداد ارجاعات به مقالات در سال 2021: دکتر علی مصطفائی پور
9- پرشتاب ترین تولید علم در حوزه علوم انسانی و اجتماعی: دکتر سید علیرضا افشانی