دسترسی سریع
   بازدید : 453
تاریخ انتشار : 2 تیر1401
در ملاقات با هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی
معاونت پژوهشی با دانشکده ریاضی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد نمونه هایی از فعالیت های مرجعیت ساز علمی را معرفی کرد
در جلسه مدیران حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده علوم ریاضی بیان شد: نمایه شدن ISI مجلات دانشگاه یزد، انجام موفقیت آمیز طرح پژوهشی ارزشمندی همچون رادار، تولید کتاب‌های مطرح در مقیاس ملی و بین المللی و تولید یک اثر هنری ماندگار مصادیقی از فعالیت های مرجعیت ساز علمی است.
در ابتدای این نشست دکتر سعید علیخانی رییس دانشکده علوم ریاضی با اشاره به وضعیت مطلوب دانشکده ریاضی دانشگاه یزد این دانشکده را در بعضی از شاخصها رتبه نخست و یا دوم کشور ارزیابی کرد. وی در ادامه مبالغ پژوهانه را در مقایسه با نیاز پژوهشی همکاران ناکافی دانست و درخواست کرد سقف هزینه کرد بعضی ردیفها افزایش یابد. دکتر علیخانی همچنین حضور پژوهشگران دانشگاه یزد در همایشهای بین المللی را ضروری دانست و پیشنهاد داد حضور دانشجویان دکتری در این همایشها نیز تسهیل شود.
تخصیص پژوهانه برای میزبانی پسادکتری خارجی، کاهش موانع انجام فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی و تسهیل برگزاری همایش در دانشگاه یزد دیگر نکات مطرح شده از سوی دکتر علیخانی بود.
دکتر محمدعلی ایرانمنش معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در این نشست با تشریح ردیف های متنوع هزینه کرد در حوزه معاونت پژوهشی بهبود انضباط مالی را یکی از مهمترین دغدغه ها در این حوزه برشمرد و افزایش بهره وری را نتیجه وجود انضباط مالی دانست که امکان مدیریت بهتر منابع موجود را فراهم آورده و موفقیت بیشتر درجذب منابع جدید را به همراه خواهد داشت.
وی همچنین در پاسخ به سوال شاخص های مرجعیت علمی با تاکید مجدد بر ضرورت جدی توجه به مرجعیت علمی، نمایه شدن مجلات دانشگاه یزد درپایگاه استنادی ISI، انجام موفقیت آمیز پروژه ای ارزشمند همچون طرح پژوهشی رادار، تولید کتاب با کیفیت و مطرح در مقیاس ملی و بین المللی تولید یک اثر هنری ماندگار را مصداق هایی از فعالیتهای مرجعیت ساز برشمرد. وی در پایان با توجه به اهمیت علوم پایه پیگیری ایجاد پژوهشکده در پردیس علوم را حائز اهمیت دانست.
در این نشست همچنین  تعدادی از حاضران به بیان مطالب خود پرداختند. لزوم توجه به اثربخشی پژوهش ها و تدوین پیوست اثر بخشی، تسهیل پرداخت های ثبت نام همایش های بین المللی، مشکلات مربوط به پژوهشگران پسادکتری، لزوم انعکاس ظرفیت های پژوهشی به صنایع استان، لزوم پیگیری مجوز نشریات از وزارت علوم، لزوم برقراری تعادل در نگاه به فعالیت های متنوع پژوهشی، لزوم توجه جدی به علوم پایه، ضرورت اصلاح آیین نامه پژوهانه، لزوم توجه به شاخص های ارزیابی پایگاه ISC از جمله مواردی بود که از سوی حاضران مطرح شد.