دسترسی سریع
   بازدید : 2430
تاریخ انتشار : 6 مهر1401
گزارش هجدهمین جلسه دوره هشتم هیات ممیزه دانشگاه یزد
با ارتقای مرتبه علمی هفت عضو هیات علمی دانشگاه های یزد، میبد و اردکان موافقت شد
با ارتقای مرتبه هفت نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های یزد، میبد و اردکان موافقت شد
در هجدهمین جلسه از دوره هشتم هیأت ممیزه دانشگاه یزد که روز چهارشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۱ برگزار شد، چند مورد درخواست ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی بررسی و با ارتقای مرتبه هفت تن از آنان موافقت شد.
دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه اسامی ارتقایافتگان را به ترتیب زیر اعلام کرد: 
- دکتر محسن سرداری زارچی، عضو هیأت علمی دانشگاه میبد (گروه مهندسی کامپیوتر): ارتقای مرتبه به دانشیاری
- دکتر علی بیانلو، عضو هیأت علمی پردیس علوم انسانی و اجتماعی (دانشکده زبان و ادبیات): ارتقای مرتبه به دانشیاری
- دکتر علیرضا رجبی پور میبدی، عضو هیأت علمی پردیس علوم انسانی و اجتماعی (دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری): ارتقای مرتبه به دانشیاری
- دکتر مرتضی ودود، عضو هیأت علمی پردیس فنی و مهندسی (دانشکده مهندسی نساجی): ارتقای مرتبه به دانشیاری
- دکتر محمد حیدری، عضو هیأت علمی پردیس علوم (دانشکده علوم ریاضی): ارتقای مرتبه به دانشیاری
- دکتر مجید مروتی، عضو هیأت علمی دانشگاه اردکان (آموزشکده پیرادامپزشکی): ارتقای مرتبه به دانشیاری
- دکتر حکیمه زارع بیدکی، عضو هیأت علمی پردیس علوم (دانشکده فیزیک): ارتقای مرتبه به دانشیاری