دسترسی سریع
   بازدید : 1061
تاریخ انتشار : 1 آذر1401
در روزهای اخیر انجام شد
ابلاغ جدید استاندار یزد به رییس دانشگاه یزد و چند انتصاب دیگر در این دانشگاه
ابلاغ جدید استاندار برای رییس دانشگاه یزد و چند انتصاب دیگر در این دانشگاه
اخیرا استاندار یزد با صدور ابلاغی دکتر عباس کلانتری خلیل آباد، رییس دانشگاه یزد را به عضویت کمیته استانی هیأت های امنای دانشگاه فرهنگیان یزد تعیین کرده است. همچنین بر اساس ابلاغ های صادر شده از سوی رییس دانشگاه یزد در هفته اخیر، مسئولیت های جدیدی به چند تن از اعضای هیأت علمی این دانشگاه واگذارشده است.

انتصابات مذکور بدین شرح است:

دکتر مهدی اسماعیل پور: مسئول دبیرخانه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی جذب دانشگاه

دکتر کاظم برزگر بفرویی: رییس بخش علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

دکتر آرزو پوریزدان پناه کرمانی: رئیس بخش زبان و ادبیات فارسی دانشکده زبان و ادبیات 

دکتر لیلی خاوری خراسانی: رییس بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

دکتر ابراهیم زال زاده: رییس بخش علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم اجتماعی

دکتر حسن زارعی محمودآبادی: رییس بخش روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی