دسترسی سریع
   بازدید : 618
تاریخ انتشار : 2 آذر1401
از سوی دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه منتشر شد
گزارش اجمالی عملکرد دوره هشتم هیأت ممیزه دانشگاه یزد
گزارش اجمالی عملکرد دوره هشتم هیأت ممیزه دانشگاه یزد
در آستانه شروع فعالیت‌های دوره نهم هیأت ممیزه دانشگاه یزد، دکتر حمیدرضا ابوطالبی، دبیر دوره هشتم هیأت ممیزه، با ارائه گزارشی آماری، به تشریح عملکرد این هیأت پرداخت.

بر اساس این گزارش در دوره هشتم هیأت ممیزه (مهر 1399- مهر 1401) تعداد 98 درخواست ارتقای مرتبه در هیأت ممیزه بررسی شده که 73 مورد (74 درصد) از آنها مورد موافقت قرار گرفته است.
نکته شایان ذکر آن که از 23 پرونده‌ای که پس از عدم‌ تأیید، با درخواست متقاضی، مورد بازبینی قرار گرفته، 8 مورد در مرحله تجدیدنظر با موافقت هیأت ممیزه همراه شده است.

(نمودار شماره 1)

در بخش دیگری از این گزارش، آماری از عملکرد هریک از کمیسیون‌های تخصصی ده‌گانه هیأت ممیزه ارائه شده است. در دوره مذکور، مجموعاً 184 پرونده (اعم از ارتقای مرتبه، تبدیل وضعیت به رسمی قطعی، ارتقای به استادیاری با اخذ مدرک دکترا، و تمدید دوره پیمانی/ رسمی آزمایشی) در قریب به 170 جلسه کمیسیون تخصصی (330 ساعت) مورد بررسی قرار گرفته است.

(نمودار شماره 2)

در بخش پایانی گزارش آقای دکتر ابوطالبی، میانگین طول زمانی مراحل مختلف بررسی پرونده‌های ارتقای مرتبه ارائه شده است. در حالی که در دستورالعمل وزارتی، زمانی برابر با 5/5 ماه برای کل فرایند بررسی پرونده (از ثبت در کمیته منتخب تا بررسی در هیأت ممیزه) در نظر گرفته شده، با عملکرد مناسب دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه یزد، مقدار میانگین این زمان برابر با 4 ماه بوده است.

(نمودار شماره3)


خاطرنشان می‌نماید هیأت ممیزه دانشگاه یزد، بررسی پرونده‌های مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های یزد، اردکان، میبد و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیر انتفاعی استان یزد را بر عهده دارد.