دسترسی سریع
   بازدید : 662
تاریخ انتشار : 24 اسفند1401
گزارش ششمین جلسه دوره نهم هیات ممیزه؛
ارتقای مرتبه عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
ارتقای مرتبه عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
در ششمین جلسه از دوره نهم هیأت ممیزه دانشگاه یزد که روز چهارشنبه ۲۴ اسفند‌ماه ۱۴۰۱ برگزار شد، چند مورد درخواست ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی بررسی و با ارتقای مرتبه دکتر محمد اخوان‌قالیباف، عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی (گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی) به مرتبه دانشیاری موافقت شد.