دسترسی سریع
   بازدید : 857
تاریخ انتشار : 16 تیر1402
بر اساس آخرین رتبه‌بندی؛
صعود رتبه رشته ریاضی دانشگاه یزد در رتبه‌بندی موضوعی ISC 2022
صعود رتبه رشته ریاضی دانشگاه یزد در رتبه‌بندی موضوعی ISC 2022
مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) پس از یک دهه رتبه‌بندی ملی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور و نیز چندین دوره رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان و جهان اسلام، از سال 1399 اقدام به رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان بر اساس حوزه‌های موضوعی کرده است که در این رتبه‌بندی‌ دانشگاه یزد موفق شده است در رشته ریاضیات زیرمجموعه حوزه علوم طبیعی رتبه ۶۰۰-۵۰۱ را کسب کند و نسبت به سال گذشته (رتبه ۷۰۰-۶۰۱) یک پله ارتقاء رتبه داشته باشد.
به گزارش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه یزد؛ دانشگاه یزد در رتبه‌بندی اخیر، هم ردیف با دانشگاه‌های صنعتی شاهرود، صنعتی شریف و مازندران قرار گرفته است.
در ادامه این گزارش آمده است؛ در این رتبه‌بندی تمامی حوزه‌های موضوعی در ۶ رده اصلی و ۴۲ زیر رده قرار گرفته‌اند که رده‌های اصلی شامل علوم طبیعی، مهندسی و فناوری، علوم پزشکی و بهداشت، علوم کشاورزی، علوم اجتماعی و علوم انسانی است. 
دانشگاه‌های هدف نیز به منظور رتبه‌بندی در هر حوزه موضوعی، دانشگاه‌هایی هستند که به لحاظ تعداد انتشارات در آن حوزه جزء ۷۰۰ دانشگاه اول جهان باشند و در بازه زمانی سه ساله، حداقل ۱۵۰ مدرک در هر حوزه موضوعی منتشر کرده و در پایگاه InCite ثبت کرده باشند. همچنین این رتبه‌بندی بر اساس چهار معیار کلی "پژوهش"، "نوآوری"، "آموزش" و "فعالیت بین‌المللی" انجام می‌شود.

جدول زیر معیارها و شاخص‌های رتبه‌بندی موضوعی را به تفکیک وزن نشان می‌دهد.

  

مقایسه نتایج رشته ریاضیات دانشگاه یزد در حوزه علوم طبیعی طی دو سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ در جداول زیر نشان داده شده است.