دسترسی سریع
   بازدید : 2494
تاریخ انتشار : 24 مهر1402
نتایج رتبه‌بندی جهانی 2024؛
 ارتقای رتبه جهانی دانشگاه یزد نسبت به دو سال گذشته در رتبه‌بندی تایمز
ارتقای رتبه جهانی دانشگاه یزد نسبت به دو سال گذشته در رتبه‌بندی تایمز
دانشگاه یزد در رتبه‌بندی جهانی 2024 مؤسسه آموزش عالی تایمز، در جایگاه 1200-1001 جهان قرار گرفته است که نسبت به دو سال گذشته (2023 و 2022) که در بازه 1500-1201 بوده، ارتقای جایگاه داشته است.

مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه یزد با اعلام این خبر گفت: مؤسسه تایمز از سال 2010 میلادی به صورت مستقل اقدام به رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان نموده و دانشگاه یزد از سال 2017 در این رتبه‌بندی حضور دارد. بر اساس این رتبه‌بندی، دانشگاه یزد در رتبه‌بندی 2024 در جایگاه 1200-1001 جهان قرار گرفته است که نسبت به دو سال گذشته (2023 و 2022) که در بازه 1500-1201 بوده، ارتقاء جایگاه داشته است.

وی افزود: 73  دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی ایرانی در 9 بازه رتبه‌بندی این فهرست قرار گرفته‌اند که دانشگاه یزد در بازه 7  (1200-1001) مابین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایرانی اعم از دانشگاه‌های علوم پزشکی، جامع و صنعتی قرار گرفته است.

جزئیات امتیازهای کسب شده دانشگاه در بخش‌های: 1- آموزش 2- پژوهش 3- کیفیت پژوهش و 4- چشم انداز بین‌المللی و همچنین فهرست کامل مؤسسات رتبه‌بندی شده از طریق پیوند زیر در دسترس است:

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/world-ranking


وی ضمن تبریک این موفقیت گفت: این مهم، حاصل برنامه‌ریزی و تلاش کلیه استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه است و امیدواریم این بهبود رتبه در سالهای آتی نیز ادامه داشته باشد.

شایان ذکر است؛ در جدول زیر نتایج دانشگاه‌های کشور، طی دو سال 2023 و 2024 مقایسه شده است. 

داﻧﺸﮕﺎه‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺗﺒﻪ‌ﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزه ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﻫﻢ رﺗﺒﻪ ﺑﻮده و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺎﻣﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﺗﺒﻪ‌ﺑﻨﺪی ﺗﺎﯾﻤﺰ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ (ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻦ) اﺳﺖ.