دسترسی سریع
   بازدید : 1285
تاریخ انتشار : 24 آبان1402
گزارش یازدهمین جلسه دوره نهم هیات ممیزه؛
ارتقا مرتبه
ارتقای مرتبه ۵ عضو هیات علمی دانشگاه یزد
در یازدهمین جلسه از دوره نهم هیأت ممیزه دانشگاه یزد که روز چهارشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۲ برگزار شد، چند مورد درخواست ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی بررسی و با ارتقای مرتبه ۵ عضو هیأت علمی دانشگاه یزد موافقت شد.

دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه اسامی ارتقایافتگان را به شرح زیر اعلام کرد: 

- دکتر زهره عارف منش، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری: ارتقای مرتبه به دانشیاری

- دکتر سیدمحمود زنجیرچی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری: ارتقای مرتبه به استادی

- دکتر بهنام فارسی، عضو هیأت علمی دانشکده زبان و ادبیات: ارتقای مرتبه به دانشیاری

- دکتر آرزو پوریزدان پناه، عضو هیأت علمی دانشکده زبان و ادبیات: ارتقای مرتبه به دانشیاری

- دکتر سیدمجتبی حسینی بامکان، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری: ارتقای مرتبه به دانشیاری