دسترسی سریع
   بازدید : 1578
تاریخ انتشار : 18 آذر1402
طبق آخرین گزارش ISC؛
۲ بانوی پژوهشگر دانشگاه یزد در جمع ۵۵۷ بانوی پژوهشگر پراستناد کشور
۲ بانوی پژوهشگر دانشگاه یزد در جمع ۵۵۷ بانوی پژوهشگر پراستناد کشور
طبق آخرین گزارش مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) ، دکتر شایسته دادفرنیا و دکتر بی‌بی‌فاطمه میرجلیلی اعضای هیأت‌علمی دانشکده شیمی دانشگاه یزد به عنوان پژوهشگران دو درصد برتر دوره کاری و دو درصد برتر یکساله برگزیده شدند.

مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه یزد با اعلام این خبر گفت: طبق آخرین گزارش مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) ، ۵۵۷ بانوی ایرانی در جمع پژوهشگران پر استناد کشور حضور دارند که ۱۲/۷۵ درصد از پژوهشگران پراستناد کشور را تشکیل می‌دهند. 

دکتر علی میروکیلی افزود: فهرست پژوهشگران پراستناد بر حسب تعداد استنادهایی که در پایگاه‌های معتبر استنادی مانند وب آو ساینس، اسکوپوس و آی اس سی دریافت کرده‌اند و نیز برخی از شاخص‌های پژوهشی دیگر، هر ساله اعلام می‌شود. در جدول پیوست، تعداد پژوهشگران پراستناد یک دهم درصد برتر، یک درصد برتر، دو درصد برتر دوره کاری، دو درصد برتر یک‌ساله و پژوهشگران پراستناد پایگاه ISC، علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری و همچنین سهم بانوان نشان داده شده است. 

وی تصریح کرد: بر اساس این جدول بانوان پژوهشگر پراستناد بیشترین سهم را از پژوهشگران دو درصد برتر یک‌ساله به خود اختصاص داده‌اند. از دانشگاه یزد نیز دکتر شایسته دادفرنیا و دکتر بی بی فاطمه میرجلیلی به عنوان پژوهشگران دو درصد برتر دوره کاری و دو درصد برتر یکساله برگزیده شدند.