لینک های ضروری
  بازدید : 657
تاریخ انتشار : 3 آذر
اطلاعیه منع ثبت نام دانشجویان دارای کسری مدارک پذیرش ورودی 97
به اطلاع آن دسته از دانشجویان ورودی 97 (کلیه مقاطع) که تا بحال نسبت به تکمیل مدارک پذیرشی خود به ویژه مدرک تحصیلی مقطع قبلی اقدام ننموده اند می رساند آخرین مهلت تکمیل پرونده پذیرشی 10 / 9 / 97 است.
به دانشجویان مذکورتوصیه می شود برای جلوگیری از منع ثبت نام که امکان ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم را از آنان سلب خواهد نمود با مراجعه به گزارش ۲۲۱ سیستم اموزشی گلستان از مدارک کسری خود مطلع گردیده و نسبت به تکمیل پرونده پذیرشی خود اقدام نمایند.