لینک های ضروری
  بازدید : 891
تاریخ انتشار : 8 دي
اطلاعیه دایره امتحانات دانشگاه یزد درخصوص برگزاری امتحانات پایان ترم دروس
مدیریت امور آموزشی اطلاعیه دایره امتحانات دانشگاه یزد درخصوص برگزاری امتحانات پایان ترم دروس را صادر کرد.
لیست دروس ، روز، تاریخ، ساعت و محل برگزاری امتحانات پایان ترم دروس مشترک به شرح ذیل است:
 
(با عضویت در کانال های اطلاع رسانی ما از آخرین اخبار و اطلاعات مدیریت امور آموزش مطلع گردید)

۱-سالن امتحان مجهز به دوربین مدار بسته با قابلیت ذخیره و کنترل است.
۲-ضرروی است دانشجویان عزیز نیم ساعت قبل از شروع امتحان در محل برگزاری امتحان حاضر باشند و پس از یافتن نام خود در لیست های نصب شده در محل ، که بر اساس نام گروه درسی و استاد، مشخص شده است، شماره صندلی اختصاص داده شده به خود را یافته و پس از باز شدن درب سالن امتحانات ، دقیقا در محل اختصاص داده شده به خود بنشینند.
پس از شروع امتحان ، دانشجویی که تأخیر دارد در صورتی می تواند در جلسه امتحان شرکت نماید که هیچ دانشجویی جلسه امتحان را ترک نکرده باشد. بدیهی است مسئولین برگزاری امتحان برای دادن وقت اضافی به این دانشجویان الزامی ندارند.
۳-توجه مهم: همراه داشتن اصل کارت دانشجویی برای دانشجویان در جلسات امتحان الزامی است و در صورت عدم ارائه ، ناظر دایره امتحانات از شرکت دانشجو در جلسه امتحان جلوگیری می نماید.
نکته بسیار مهم: دانشجویانی که به هر دلیل قادر به ارائه کارت دانشجوئی نمی باشند، لازم است با مراجعه به گزارش 428 گلستان برنامه امتحان پایان ترم را پرینت و بعد از تأیید اداره آموزش پردیس/دانشکده آن را در موقع امتحان به جای کارت دانشجوئی ارائه دهند. (دانشجویان محترم از مراجعه به ساختمان شهید احمدی روشن در این خصوص جدأ خودداری نمایند)
۴-دانشجویان ملزم به امضاء لیست حضور و غیاب هستند و تا قبل از اتمام حضور و غیاب، هیچ دانشجویی حق خروج از جلسه امتحان را ندارد. عدم امضای لیست حضور و غیاب به منزله عدم حضور دانشجو درجلسه آزمون و غیبت در امتحان (درج نمره صفر) قلمداد می گردد.
۵-با موضوع تقلب در امتحان به شدت برخورد خواهد شد . برخی از مصادیق تقلب به شرح ذیل است:
•داشتن کارت دانشجویی جعلی یا کپی گرفته شده
•استفاده از هر گونه یادداشت، نوشته، کتاب غیر مجاز و جزوه
•رد و بدل کردن هر گونه نوشته با سایر دانشجویان
•رد و بدل کردن هر گونه وسیله نظیر ماشین حساب، خط کش و ... بدون هماهنگی با مراقبین
•همراه داشتن تلفن همراه به هر دلیل حتی به صورت خاموش
•نگاه کردن از روی ورقه امتحانی دانشجوی مجاور و یا نشان دادن ورقه به وی
•نوشتن هر گونه اطلاعات بر روی دست، پا، لباس، میز و نیمکت
•بر هم زدن نظم جلسه امتحان، عدم نشستن در محل تعیین شده و هرگونه مشاجره با مراقبین
•خروج و بازگشت غیر مجاز به امتحان
•فرستادن شخص دیگری به جای خود
برخی از مجازاتهای ناشی از تقلب در جلسه امتحان به تشخیص کمیته انضباطی و اداره آموزش دانشگاه :
۱-درج نمره تنبیهی (۲۵/۰) و ثبت موضوع در پرونده آموزشی
۲-محرومیت موقت از تحصیل
۳-سایر مجازات ها بر اساس آیین نامه
توجه: در خصوص نحوه برخورد با موضوع تقلب، هیچ تفاوتی میان دروس عمومی، پایه و اختصاصی وجود ندارد و مرجع تصمیم گیری، کمیته انضباطی دانشگاه است.
۶-دانشجویان مجاز به آوردن اسباب و لوازم شخصی از قبیل جزوه، کتاب، یادداشت،کیف و تلفن همراه به محوطه برگزاری امتحان نمی باشند. مراقبین و مسئولین جلسه امتحان موظف هستند با افرادی که به این امر توجه نمی‌کنند برخورد قانونی نمایند.

توصیه های لازم :
۱-پنج دقیقه قبل از شروع آزمون درب سالن امتحانات بسته شده و دانشجویان اجازه ورود نخواهند داشت.
۲-حتماً طبق شماره صندلی اعلام شده توسط مسئولین برگزاری در جلسه آزمون بنشینید در غیر این صورت و یا در صورت جابجایی صندلی، با دانشجو به عنوان متخلف برخورد خواهد شد.
۳-لطفاً هنگام توزیع اوراق امتحانی سکوت را رعایت فرمایید.
۴-روی تمامی برگه‌هایی که در دست دارید (برگ سوال، پاسخنامه و چرک نویس) مشخصات خود را بنویسید.
۵-پس از شروع امتحان، دانشجویی که با تأخیر وارد جلسه می‌گردد در صورتی می‌تواند در امتحان شرکت نماید که هیچ دانشجویی جلسه را ترک نکرده باشد.
۶-به همراه داشتن تلفن همراه به هر شکل (روشن یا خاموش، استفاده به عنوان ماشین حساب، ساعت و یا ...) تقلب و تخلف انضباطی محسوب می شود. لذا از همراه داشتن تلفن همراه خودداری کنید .
۷-لطفاً هیچگونه وسایل اضافی (کیف، کتاب، جزوه، تحقیق، پروژه و ...) به همراه نداشته باشید. دانشگاه هیچ مسئولیتی در قبال گم شدن این وسایل ندارد.
۸-پس از پایان امتحان تمام اوراق امتحانی (برگ سؤال، پاسخنامه و چرک نویس) را به مراقب تحویل نمایید. خارج نمودن این اوراق تخلف محسوب می شود .
۹-در پایان جلسه، از تجمع در سالن امتحانات و گفت و گو با سایر دانشجویان به دلیل برهم خوردن آرامش و تمرکز دانشجویان در حال امتحان، خودداری نمایید .
۱۰-در صورت هر گونه بی انضباطی و عدم توجه به تذکرات مراقبین جلسه، از ادامه حضور دانشجو در جلسه امتحان جلو گیری به عمل می آید و وضعیت دانشجو در کمیته انضباطی بررسی می گردد .
۱۱-از تمامی دانشجویان محترم تقاضا می شود ضمن رعایت موارد فوق الذکر همکاری لازم را با مسئولین امتحانات به عمل آورند .

مدیریت امور آموزشی