لینک های ضروری
  بازدید : 704
تاریخ انتشار : 21 فروردين
اطلاعیه دایره امتحانات دانشگاه یزد درخصوص برگزاری امتحانات میان ترم دروس مشترک نیمسال دوم 98-97
اطلاعیه دایره امتحانات دانشگاه یزد درخصوص برگزاری امتحانات میان ترم دروس مشترک نیمسال دوم 98-97 از سوی مدیریت امور آموزشی صادر شد.

1-لیست دروس ، روز، تاریخ ، ساعت ومحل برگزاری امتحانات پایان ترم دروس مشترک به شرح ذیل است:

- ضرروی است دانشجویان عزیز نیم ساعت قبل از شروع امتحان در محل برگزاری امتحان حاضر باشند و پس از باز شدن درب سالن امتحانات با ثبت اثر انگشت توسط دستگاه های کنترل تردد مستقر در مبادی ورودی سالن غدیر ، رسید شماره صندلی اختصاص داده شده به خود را دریافت و دقیقا در محل اختصاص داده شده به خود بنشینند. (توجه: دانشجویان لازم است رسیدهای شماره صندلی را تا زمان جمع آوری توسط کارشناس سالن نزد خود نگه دارند) پس از شروع امتحان ، دانشجویی که تأخیر دارد در صورتی می تواند در جلسه امتحان شرکت نماید که هیچ دانشجویی جلسه امتحان را ترک نکرده باشد. بدیهی است مسئولین برگزاری امتحان برای اختصاص دادن وقت اضافی به این دانشجویان الزامی ندارند.
۳- توجه مهم : همراه داشتن اصل کارت دانشجویی یا گواهی به اشتغال به تحصیل معتبر برای دانشجویان در جلسات امتحان الزامی است و در صورت عدم ارائه ، ناظر محل برگزاری امتحان از شرکت دانشجو در جلسه امتحان جلوگیری می نماید.
۴- ثبت اثر انگشت در مبادی ورودی توسط دانشجویان به منزله امضاء لیست حضور و غیاب امتحان می باشد .
۵- با موضوع تقلب در امتحان به شدت برخورد خواهد شد . برخی از مصادیق تقلب به شرح ذیل است:
•داشتن کارت دانشجویی جعلی یا کپی گرفته شده
•استفاده از هر گونه یادداشت، نوشته، کتاب غیر مجاز و جزوه
•رد و بدل کردن هر گونه نوشته با سایر دانشجویان
•رد و بدل کردن هر گونه وسیله نظیر ماشین حساب، خط کش و ... بدون هماهنگی با مراقبین
•همراه داشتن تلفن همراه به هر دلیل حتی به صورت خاموش
•نگاه کردن از روی ورقه امتحانی دانشجوی مجاور و یا نشان دادن ورقه به وی
•نوشتن هر گونه اطلاعات بر روی دست، پا، لباس، میز و نیمکت
•بر هم زدن نظم جلسه امتحان، عدم نشستن در محل تعیین شده و هرگونه مشاجره با مراقبین
•خروج و بازگشت غیر مجاز به امتحان
•فرستادن شخص دیگری به جای خود
-برخی از مجازاتهای ناشی از تقلب در جلسه امتحان به تشخیص کمیته انضباطی و اداره آموزش دانشگاه :
-درج نمره تنبیهی (25/0) و ثبت موضوع در پرونده آموزشی
-محرومیت موقت از تحصیل
-سایر مجازات ها بر اساس آیین نامه در خصوص نحوه برخورد با موضوع تقلب، هیچ تفاوتی میان دروس عمومی، پایه و اختصاصی وجود ندارد و مرجع تصمیم گیری، کمیته انظباطی دانشگاه است.

توصیه های لازم :
1-پنج دقیقه قبل از شروع آزمون درب سالن امتحانات بسته شده و دانشجویان اجازه ورود نخواهند داشت.
2-حتماً طبق شماره صندلی مندرج در رسید دریافت شده توسط دستگاه کنترل تردد نصب شده در مبادی ورودی بر روی صندلی خود بنشینید، در غیر این صورت و یا در صورت جابجایی صندلی، با دانشجو به عنوان متخلف برخورد خواهد شد.
3-لطفاً هنگام توزیع اوراق امتحانی سکوت را رعایت فرمایید.
4-روی تمامی برگه‌هایی که در دست دارید (برگ سوال، پاسخنامه و چرک نویس) مشخصات خود را بنویسید.
5-پس از شروع امتحان، دانشجویی که با تأخیر وارد جلسه می‌گردد با تشخیص مسئول برگزاری آزمون ، مشروط به اینکه هیچ دانشجویی جلسه را ترک نکرده باشد می‌تواند در امتحان شرکت نماید.
6-به همراه داشتن تلفن همراه به هر شکل (روشن یا خاموش، استفاده به عنوان ماشین حساب، ساعت و یا ...) تقلب و تخلف انضباطی محسوب می شود. لذا از همراه داشتن تلفن همراه خودداری کنید .
7- لطفاً هیچگونه وسایل اضافی (کیف، کتاب، جزوه، تحقیق، پروژه و ...) به همراه نداشته باشید. دانشگاه هیچ مسئولیتی در قبال گم شدن این وسایل ندارد.
8-پس از پایان امتحان تمام اوراق امتحانی (برگ سؤال، پاسخنامه و چرک نویس) را به مراقب تحویل نمایید. خارج نمودن این اوراق تخلف محسوب می شود .
9-در پایان جلسه، از تجمع در سالن امتحانات و گفت و گو با سایر دانشجویان به دلیل برهم خوردن آرامش و تمرکز دانشجویان در حال امتحان، خودداری نمایید .
10-در صورت هر گونه بی انضباطی و عدم توجه به تذکرات مراقبین جلسه، از ادامه حضور دانشجو در جلسه امتحان جلو گیری به عمل می آید و وضعیت دانشجو در کمیته انضباطی بررسی می گردد .
11-از تمامی دانشجویان محترم تقاضا می شود ضمن رعایت موارد فوق الذکر همکاری لازم را با مسئولان امتحانات به عمل آورند.
دایره امتحانات
مدیریت امور آموزشی