دسترسی سریع
   بازدید : 1359
تاریخ انتشار : 16 آذر1401
تمدید مهلت دفاع از پایان نامه/ رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی
آخرین مهلت دفاع از پایان‌نامه/ رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نیمسال اول 02- 1401 تمدید گردید.

طبق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ 1401/09/07 آخرین مهلت دفاع در نیمسال اول 02- 1401  به شرح زیر تمدید گردید:

پایان مهلت تأیید درخواست دفاع دانشجویان دکتری توسط معاون دانشکده در سیستم گلستان : 1401/11/30

پایان مهلت تأیید درخواست دفاع دانشجویان کارشناسی‌ارشد توسط معاون دانشکده در سیستم گلستان : 1401/12/04

پایان مهلت برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی به منظور عدم نیاز به ثبت نام دانشجو در نیمسال دوم 1401 : 1401/12/15

پایان مهلت دفاع دانشجویان مشمول خدمت نظام وظیفه : 1401/11/30