لینک های ضروری
  بازدید : 2664
تاریخ انتشار : 2 آبان
اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان برتر دانشگاه یزد
مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه یزد بر اساس شیوه‌نامه "توانمندسازی دانشجویان ممتاز دانشگاه" تسهیلات ویژه‌ای در قالب سه جایزه آموزش و فناوری، پژوهش و فرهنگ شامل موارد متعددی از قبیل راتبه دانشجویی، اعتبار آموزش‌‌یاری، اعتبار پژوهش‌یاری، اعتبار توان‌مندی آموزشی، اعتبار ارتباطات علمی، اعتبار توان‌مندی کارآفرینی و ... به دانشجویان ممتاز دانشگاه اعطا می‌کند.
شرایط بهره‌مندی از آن و مهمترین نکات این جوائز به شرح زیر است:
۱.کلیه دانشجویان دانشگاه در‌همه مقاطع تحصیلی، می‌توانند از این جوایز بهره‌مند شوند.
۲.بررسی پرونده دانشجویان منوط به ثبت کامل و دقیق اطلاعات متقاضی در سامانه شهراد (شناسایی، هدایت و رشد استعدادهای درخشان) (shahrad.yazd.ac.ir) است.
۳.دانشجویان باید اولاً دارای فعالیت‌های ممتازی که در شیوه‌نامه منظور گردیده باشند؛ ثانیاً حد نصاب مورد تایید مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه را از فعالیت‌های ممتازی به دست آورند.
۴.فرصت نهایی برای تکمیل پرونده و ارائه درخواست در سامانه شهراد فقط تا ۱۵ آبان ماه ۹۷ است و ضروری است دانشجویان اطلاعات خود را به همراه مدارک مثبته، حداکثر تا این تاریخ در سامانه مذکور بارگذاری نمایند.
یادآوری۱: لازم است حتماً برای هر فعالیت گواهی و مدارک مثبته مربوطه را حتماً بارگذاری نمایید. بدیهی است به فعالیت‌هایی که فاقد مدارک باشد امتیازی تعلق نمی‌گیرد.
یادآوری۲: مسئولیت عواقب ناشی از عدم صداقت در تکمیل پرونده متوجه خود دانشجو است.
یادآوری۳: تاریخ پایان ثبت‌نام (۹۷/۸/۱۵) به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
 شیوه نامه توانمندسازی دانشجویان ممتاز دانشگاه یزد