لینک های ضروری
  بازدید : 1290
تاریخ انتشار : 16 بهمن
لیست اسامی دانشجویان مشمول جوایز آیین نامه توانمندی دانشجویان ممتاز
لیست اسامی دانشجویان مشمول جوایز آیین‌نامه توانمندسازی دانشجویان ممتاز دانشگاه یزد که در سامانه شهراد ثبت نام کرده بودند به شرح ذیل است.
نحوه دریافت جوایز و بهره‌مندی از تسهیلات متعاقبا اعلام خواهد شد.لیست اسامی دانشجویان