دسترسی سریع
   بازدید : 1369
تاریخ انتشار : 27 اردیبهشت1399
قابل توجه منتخبین جوایز تحصیلی دانشگاه یزد (شهراد)
قابل توجه منتخبین جوایز تحصیلی دانشگاه یزد (شهراد)
 برای بهره‌مندی از تسهیلات مربوط به نیمسال اول و دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸، خواهشمنداست اسناد و مدارک مربوطه را حداکثر تا پایان خرداد ماه ۹۹، به تفکیک هر نیمسال به پست الکترونیک مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه یزد به آدرس talented-std@offices.yazd.ac.ir ارسال فرمایید.
بدیهی است به مدارکی که پس از آن ارائه گردد، تسهیلات تعلق نخواهد گرفت.
مرکز استعدادهای درخشان