دسترسی سریع
   بازدید : 1058
تاریخ انتشار : 19 تیر1398
اولویت‌های تحقیقاتی سال ۹۸شرکت توزیع برق استان یزد
شرکت توزیع برق استان یزد،اولویت‌های تحقیقاتی خود را در سال ۹۸مشخص نمود.
 اولویت‌های تحقیقاتی سال ۹۸شرکت توزیع برق استان یزد به شرح زیر است.اولویت‌های تحقیقاتی شرکت توزیع برق استان یزد