دسترسی سریع
   بازدید : 968
تاریخ انتشار : 13 مرداد1398
فراخوان آسیب‌شناسی وضعیت عبور و مرور در بافت تاریخی شهر یزد
شهرداری یزد فراخوانی در خصوص مطالعات آسیب‌شناسی وضعیت عبور و مرور در بافت تاریخی شهر یزد و ارزیابی تاثیرات اجتماعی فرهنگی راه‌های منتخب ارائه نموده است.
 با توجه به اهمیت عبور و مرور و وضعیت ترافیکی بافت تاریخی، شهرداری یزد در نظر دارد مطالعاتی را در زمینه آسیب‌شناسی وضعیت عبور و مرور در بافت تاریخی شهر یزد و ارزیابی تاثیرات اجتماعی فرهنگی راه‌های منتخب صورت دهد.فراخوان آسیب‌شناسی وضعیت عبور و مرور در بافت تاریخی شهر یزد