دسترسی سریع
   بازدید : 955
تاریخ انتشار : 6 خرداد1399
اطلاع‌رسانی سامانه مدیریت طرح‌های پژوهشی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی
راه‌اندازی سامانه مدیریت طرح‌های پژوهشی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی به منظور تسهیل و سرعت بخشیدن به اطلاع‌رسانی فراخوان‌های پژوهشیسامانه مدیریت طرح‌های پژوهشی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی