لینک های ضروری
  بازدید : 1009
تاریخ انتشار : 18 مهر
اطلاعات قبلی ایمیل دانشجویی
مرکز فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای دانشگاه، دسترسی به اطلاعات قبلی ایمیل دانشجویی را فراهم نموده است.
به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند شما می‌توانید به اطلاعات قبلی ایمیل خود از طریق آدرس http://oldmail.yazd.ac.ir دسترسی داشته باشید.
همچنین لازم به توضیح است این سامانه به صورت موقت فعال می باشد و قابلیت دریافت و ارسال ایمیل در آن وجود ندارد.