دسترسی سریع
   بازدید : 64
تاریخ انتشار : 6 آذر1402
گزارش تصویری از بازدید مدیر  امور دانشجویی ، ناظرین بهداشت دانشگاه و بهداشت استان از خوابگاه شقایق و مریم
گزارش تصویری از بازدید مدیر امور دانشجویی ، ناظرین بهداشت دانشگاه و بهداشت استان از خوابگاه شقایق و مریم
بازدید مدیر امور دانشجویی ، ناظرین بهداشت دانشگاه و بهداشت استان از مراحل سم پاشی و تجهیز و شست و شوی وسایل خوابگاه های مریم و شقایق
پیرو اقدامات مربوط به مبارزه با حشرات موذی و سم پاشی سراهای مریم و شقایق ، سم پاشی سراها در روز جمعه مورخ 3 آذر ماه به انجام رسید که مسئولین امور دانشجویی و کارشناسان بهداشت به منظور بررسی وضعیت سراها و نظارت بر مراحل نظافت اتاق و سوئیت ها در روز دوشنبه 13 آذر ماه به انجام رسید.
 در این بازدید باسرپرست خدمات نسبت به نظافت کامل سراها ، شست و شوی فضای داخلی سوئیت ها و آشپزخانه ها ،انتقال قالی ها جهت شست و شو تاکید شد.