دسترسی سریع
   بازدید : 48
تاریخ انتشار : 8 آذر1402
اطلاعیه تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
اطلاعیه تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
اطلاعیه تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه (ویژه دانشجویان نوبت دوم_ دوره شبانه)
 سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان از روز یکشنبه ۵  آذر لغایت دوشنبه ۲۰  آذرماه سال جاری جهت ثبت درخواست وام شهریه دانشجویان نوبت دوم (شبانه) فعال گردیده است. با توجه به محدودیت اعتبارات وام  شهریه دانشجویی، تایید و پرداخت وام فوق بر اساس اولویت زمانی ثبت درخواست وام در سامانه و تحویل مدارک لازم به کارشناسان وام دانشجویی (واقع در ساختمان مهتاب - مدیریت امور دانشجویی) می باشد.

پیرو مقررات صندوق رفاه دانشجویان، عدم تحویل به موقع مدارک و مستندات قانونی وام (اصل تعهدنامه محضری بازپرداخت وام و سایر مدارک مورد نیاز) موجب رد درخواست وام  دانشجو خواهد شد، لذا با توجه به قانون فوق الذکر و محدودیت اعتبار وام شهریه، دانشجویان هرچه سریعتر نسبت به ثبت درخواست وام تحصیلی در سامانه و تحویل مدارک و مستندات وام به کارشناس وام دانشجویی اقدام نمایند.
لازم به ذکر است دانشجویان صرفا در  اولین درخواست وام، ملزم به تحویل اصل تعهد نامه محضری خود هستند و تا سقف ارزش تعهدنامه (۶۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان) نیازی به تحویل مجدد تعهد محضری نمی باشد.  
⭕️ پرداخت وام منوط به تامین اعتبار توسط صندوق رفاه بوده و ثبت نام، حقی برای دانشجو ایجاد نمی کند، گرچه  همکاران اداره رفاه همه تلاش خود را برای جذب حداکثری اعتبار برای پرداخت حداکثری وام به متقاضیان بکار خواهد بست.