دسترسی سریع
   بازدید : 46
تاریخ انتشار : 8 آذر1402
بازدید سرزده رییس دانشگاه یزد از سلف دانشجویی
بازدید سرزده رییس دانشگاه یزد از سلف دانشجویی
در این بازدید، دکتر کلانتری ضمن صرف نهار دانشجویی، نظرات دانشجویان را در خصوص کمیت و کیفیت وعده‌های مختلف غذایی جویا شده و رفع مشکلات و کمبودهای موجود را در دستور کار قرار دادند.
 ازدید سرزده رییس دانشگاه یزد از سلف دانشجویی

🔺در این بازدید، دکتر کلانتری ضمن صرف نهار دانشجویی، نظرات دانشجویان را در خصوص کمیت و کیفیت وعده‌های مختلف غذایی جویا شده و رفع مشکلات و کمبودهای موجود را در دستور کار قرار دادند.

🔹وی همچنین از بخشهای مختلف سلف سرویس، آشپزخانه و انبار این مجموعه بازدید بعمل آورد.

🔹در این بازدید، مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی و معاون دانشجویی، رییس دانشگاه یزد را همراهی می‌کردند‌‌.