دسترسی سریع
   بازدید : 51
تاریخ انتشار : 11 آذر1402
حضور اعضای هیات رییسه دانشگاه یزد در خوابگاه خواهران و بررسی مسائل و دغدغه‌های دانشجویان
حضور اعضای هیات رییسه دانشگاه یزد در خوابگاه خواهران و بررسی مسائل و دغدغه‌های دانشجویان
حضور اعضای هیات رییسه دانشگاه یزد در خوابگاه خواهران و بررسی مسائل و دغدغه‌های دانشجویان

 حضور اعضای هیات رییسه دانشگاه یزد در خوابگاه خواهران و بررسی مسائل و دغدغه‌های دانشجویان

مورخ :1402/09/10