دسترسی سریع
   بازدید : 36
تاریخ انتشار : 12 آذر1402
گزارش تصویری نشست صمیمانه  اعضای هیات رییسه دانشگاه یزد در خوابگاه برادران و بررسی مسائل و دغدغه‌های دانشجویان
گزارش تصویری نشست صمیمانه اعضای هیات رییسه دانشگاه یزد در خوابگاه برادران و بررسی مسائل و دغدغه‌های دانشجویان
گزارش تصویری نشست صمیمانه اعضای هیات رییسه دانشگاه یزد در خوابگاه برادران و بررسی مسائل و دغدغه‌های دانشجویان

 گزارش تصویری نشست صمیمانه  اعضای هیات رییسه دانشگاه یزد در خوابگاه برادران و بررسی مسائل و دغدغه‌های دانشجویان

مورخ :1402/09/11