لینک های ضروری
  بازدید : 2156
تاریخ انتشار : 14 مهر
قابل توجه کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه /اطلاعیه پرداخت اجاره بهای خوابگاه نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
با توجه به بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان ، کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه ملزم به پرداخت اجاره بهای خوابگاه بصورت نقدی در ابتدای ترم تحصیلی می باشند. درصورت عدم پرداخت در تاریخ تعیین شده کارت تردد خوابگاه غیرفعال می‌گردد و مشمول جریمه دیرکرد شده و استفاده از خوابگاه در ترم بعد مشمول تسویه بدهی (اصل جریمه) خواهد بود. مهلت پرداخت هزینه خوابگاه در ترم جاری تا تاریخ ۹۷/۸/۵ است.
**توجه : پرداخت در سایت های ذیل فقط با مرورگراینترنت اکسپلرر۱۰ به بالا انجام می شود.