لینک های ضروری
  بازدید : 579
تاریخ انتشار : 3 آذر
قابل توجه دانشجویان متقاضی وام ویژه ضروری دکترا (ویژه دانشجویان روزانه دکترا ورودی 94و 95)
دانشجویان متقاضی وام ویژه ضروری دکترا ورودی 94و 95 می توانند از تاریخ 03/ ۹۷/۰۹ لغایت ۹۷/09/۱۰ در جهت ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز اقدام نمایند .
توجه :
۱-وام ضروری ویژه دکترا ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (سه میلیون تومان) است و دانشجویان دکترای واجد شرایط صرفا یکبار درطول تحصیل می توانند ازآن بهره مند شوند .
۲-تکمیل فرم درخواست و تحویل آن به اداره رفاه دانشگاه الزامی است .
۳-انتخاب هر رویداد در فرم درخواست، ملزم به ارائه فاکتور ویا مدارک مربوط به آن رویداد می باشد .(در ضمن مبلغ فاکتور می بایست سه میلیون ویا بیشتر باشد).
۴-داشتن سند تعهد محضری جهت دریافت این وام ضروری است .
اداره رفاه دانشجویان در خصوص پرداخت وام به متقاضیانی که مدارک خود را به طور کامل ارسال ننموده اند هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت .
در ضمن اعطای وام ومبلغ وام مشروط به تامین اعتبار لازم از طرف صندوق رفاه دانشجویان کشور خواهد بود ودرخواست دانشجو تعهدی برای پرداخت قطعی وام برای اداره رفاه دانشجویان دانشگاه ایجاد نمی کند.
اداره رفاه دانشگاه یزد
 فرم تقاضای وام