لینک های ضروری
  بازدید : 313
تاریخ انتشار : 21 بهمن
راهنمای درخواست کار دانشجویی از طریق سیستم گلستان
دانشجویان می‌توانند راهنمای درخواست کار دانشجویی از طریق سیستم گلستان را در لینک ذیل مشاهده کنند.

راهنمای درخواست کار دانشجویی از طریق سیستم گلستان:
مراحل ثبت درخواست کار دانشجویی توسط دانشجو در سیستم گلستان