دسترسی سریع
   بازدید : 799
تاریخ انتشار : 10 شهریور1400
دروس ترم 1 دانشجویان جدیدالورود 1400 دانشکده الهیات
دروس ترم 1 دانشجویان جدیدالورود 1400 دانشکده الهیات به اطلاع می رسد.فقه ومبانی حقوق اسلامی ارشد 1400 دروس ترم 1
تفسیر تطبیقی دکتری 1400 دروس ترم 1
شیعه شناسی /کلام ارشد 1400 دروس ترم 1
نهج البلاغه ارشد 1400 دروس ترم 1
علوم قرآن/اعجاز ارشد 1400 دروس ترم 1