دسترسی سریع
   بازدید : 512
تاریخ انتشار : 13 شهریور1400
دستورالعمل اخذ سنوات نهم و دهم کارشناسی
دستورالعمل اخذ سنوات نهم و دهم دانشجویان کارشناسی اعلام گردید.اخذ سنوات نهم کارشناسی فقه وحقوق اسلامی
اخذ سنوات دهم کارشناسی فقه حقوق اسلامی